info@ellidokuz.com
Dolar Alış
:
32.5000
Dolar Satış
:
32.5586
Euro Alış
:
34.6207
Euro Satış
:
34.6830
Aranıyor, lütfen bekleyiniz...
Murat Ürtekin, Bıçak Sırtı
murat@ellidokuz.com

Bayrak Namustur İhmal Edilez

Öncelikle köşe yazıma Tekirdağ Jandarma teşkilatına teşekkür ederek başlamak istiyorum.

Başlıkta da okuduğunuz gibi, bayrak bir ülkenin namusu, onuru, şeref timsalidir. 
Bu nedenle korunması, bakımlı olması, Türkiye Cumhuriyeti anayasası ile belirlenmiş kriterlerde, belirli ölçülerde olup korunması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, mevzuat bilgi sisteminde de belirtildiği üzere, Resmi olarak 22/9/1983 tarihinde kabul edilip,24/9/1983 tarihinde resmi gazetede yayımlandığı üzere, Türk bayrağının belirli ölçü ve tertipte kullanılması esastır. Bu Kanunun amacı Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir. 

Bayrağın Şekli ve Yapımı Madde 2 – Türk Bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay - yıldızlı Al bayraktır. Buna nedenle,18171 sayılı Türk bayrağının korunması kanununun 3. Maddesine istinaden; - Bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine ve kamu kuruluşlarıyla gerçek ve tüzelkişilerin deniz vasıtalarına çekilir. Yurt içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına takılır. (fabrikalar özel işletme olup, Türk bayrağı asma yetkileri olduğuna dair yasada böyle bir mevzuat bulunmamaktadır) 

Bayrağın; nerelerde daimi olarak çekilmeyeceği, hangi kapalı yerlere konulacağı, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağı, kamu kurum ve kuruluşlarından başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceği, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı yüzer birliklerinde ve Türk Bandıralı ticaret gemilerinde Bayrak çekme ve indirme zamanları ile Bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törene ilişkin hususlar, yönetmelikte gösterilir. 14/7/1999 - 4409/1 md.) 

Kamu kurum ve kuruluşlarında Türk Bayrağı sürekli çekili kalır. (Değişik: 14/7/1999 - 4409/1 md.) Bayrağın nerelerde daimi olarak çekilmeyeceği, hangi kapalı yerlere konulacağı, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağı, kamu kurum ve kuruluşlarından başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceği, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı yüzer birliklerinde ve Türk Bandıralı ticaret gemilerinde Bayrak çekme ve indirme zamanları ile Bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törene ilişkin hususlar, yönetmelikte gösterilir. (1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 82 nci maddesiyle, bu fıkralarda yer alan “tüzükte” ibareleri “yönetmelikte” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/1/2017 tarihli ve 680 sayılı KHK’nin 49 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi eklenmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7072 sayılı Kanunun 48 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (3) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 82 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir. 

Türk Bayrağı ile ilgili kanunun 7.maddesine göre, Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Buna göre, Türk bayrağı kanununda da belirtildiği gibi, FABRİKALAR ÖZEL İŞLETME OLDUĞU İÇİN, SÜREKLİ TÜRK BAYRAĞI TAKMA YETKİLERİ OLDUĞUNA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI BİLGİ MEVZUAT SAYFASINDA DA BELİRTİLDİĞİ ÜZERE, KANUNDA FABRİKALARIN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SÜREKLİ TÜRK BAYRAĞI TAKMASI İLE İLGİLİ BİR MEVZUAT BULUNMAMAKTADIR. Ben şahsen FABRİKALARIN TÜRK BAYRAĞI TAKMASINDAN MEMNUNİYET VE GURUR DUYARIM ANCAK… (Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz) maddesine rağmen, MİLYONLARCA LİRALIK TEKİRDAĞ’DA FAALİYET GÖSTEREN FABRİKALARIN PARAMPARÇA BAYRAK KULLANMASINDAN BİR TÜRK VATANDAŞI OLARAK RAHATSIZIM. 

Rengini şehitlerimizin kanından alan, uğruna sayısız vatan evladını toprağa verdiğimiz bayrağımızın neredeyse Tekirdağ sınırları içindeki çoğu fabrikada bayrak direğinde paramparça savrulmasından rahatsızım. BİR AVRUPA ŞEHRİ OLAN TEKİRDAĞ’DAN GEÇEN YABANCI UYRUKLU BİNLERCE İNSAN, BU YIRTIK PIRTIK TÜRK BAYRAKLARINI GÖRÜNCE HAKKIMIZDA NE DÜŞÜNÜR? Yazımın başında da belirttiğim gibi, bu düşünceme hassasiyet gösteren Tekirdağ il jandarma komutanlığı, gerekli tahkikat ve işlemi yapacağını söyledi ve şahsıma teşekkür ettiler. Bende Bayrağımıza sahip çıkma konusunda hassasiyet gösteren İl jandarma komutanlığına ilgili karakol nezdinde teşekkür ediyorum. 

Benim kırmızı çizgim bellidir. Partili değil devletçiyim. Partiler geçici, devlet bakidir ve devletimizin iki değerli unsuru asker ve polisimiz başımızın tacıdır. 
Bayrak namusumuzdur. Bayrağımıza her daim sahip çıkmak boynumuzun borcudur.