info@ellidokuz.com
Dolar Alış
:
32.1203
Dolar Satış
:
32.1782
Euro Alış
:
34.9383
Euro Satış
:
35.0013
Aranıyor, lütfen bekleyiniz...
Murat Ürtekin, Bıçak Sırtı
murat@ellidokuz.com

Türkiye - AB Katılım Sürecinde Son Durum - 7

İnsan Hakları ve azınlıkların korunması
• Anayasa insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunmasını öngörmektedir. Bu yönde geçtiğimiz yıllarda uygulamada önemli oranda iyileşme kaydedilmiştir. Ancak eksiklikler geçerliliğini korumaktadır.
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadında öngörülen haklar uygulamada tam olarak güvence altına alınmamaktadır.
• Son iki yılda ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü alanında önemli oranda gerileme yaşanmıştır.
• İç güvenlik paketi kolluk kuvvetlerine yeterli düzeyde denetime tabi olmadan geniş güçler vermekte ve bu sebeple Mart 2014 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine Yönelik Eylem Planı ile çelişmektedir.
• Haziran ayından bu yana doğu ve güneydoğuda şiddet olaylarının artması insan hakları ihlallerine yönelik ciddi endişelere yol açmaktadır.
• Bu bağlamda uygulanan terörle mücadele tedbirleri orantılı olmalıdır.
• Bu alanda Eylem Planı’nın tüm hakları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadını kapsayacak şekilde kapsamının genişletilmesi ve uygulamada gözetimin artırılması gerekmektedir.
• Bu alanda eksiklikler özellikle şu unsurlarda gözlemlenmektedir:
  Yasaların kısıtlı yorumlamalara dayalı olarak uygulanması siyasi baskılar ve gazetecilerin işten çıkarılması veya haklarında dava açılması ifade özgürlüğünün sıklıkla sınırlandırılmasına ve oto – sansür uygulamalarının artmasına sebep olmaktadır;
  Toplanma özgürlüğü gösterilerde polisin orantısız güç kullanması ve kolluk kuvvetleri için ceza tedbirlerinin kullanılmaması başta olmak üzere yasal çerçevede ve uygulamada kısıtlanmaktadır;
  Ayrımcılıkla mücadele uygulamaları zayıf kalmaktadır. Savunmasız gruplar ve azınlık topluluklara ait bireylerin hakları yeterince korunmamaktadır. Cinsiyet temelli şiddet azınlık topluluklara karşı ayrımcılık ve nefret söylemi LGBTI bireylerin hakları konularında ciddi endişeler hâkimdir.
  Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı ile uyum içerisinde değildir uygulamalarda orantılılık ilkesine uygun davranılmalıdır.
İfade Özgürlüğü
• İfade özgürlüğü İnternet ve medya özgürlüğü alanında hazırlıklar belirli bir düzeye ulaşmıştır.
• Geçmiş dönemde ilerlemelerden sonra son iki yılda önemli oranda gerileme yaşanmıştır.
• Bazı hassas ve tartışmalı konuları özgür bir ortamda tartışmak mümkün olmakla birlikte gazeteciler yazarlar ve sosyal medya kullanıcılarına karşı yürütülen davalar ciddi endişelere yol açmaktadır.
 • Avrupa standartlarından önemli oranda sapmalara neden olan İnternete ilişkin yasal düzenleme Hükümet’in mahkeme kararı olmadan ve haksız derecede geniş kapsamlı gerekçelerle online içeriğe erişim yasağı uygulamasına yönelik yetkilerini artırmıştır.