info@ellidokuz.com
Dolar Alış
:
31.2392
Dolar Satış
:
31.2955
Euro Alış
:
33.7797
Euro Satış
:
33.8406
Aranıyor, lütfen bekleyiniz...
Murat Ürtekin, Bıçak Sırtı
murat@ellidokuz.com

Türkiye - AB Katılım Sürecinde Son Durum - 8

• Türkiye’nin önümüzdeki yıl odaklanması gereken noktalar:
Gazetecilere yönelik her türlü kısıtlamaya karşı adımlar atılması: gazetecilere yönelik tüm fiziksel saldırıların ve tehditlerin soruşturulması medya kuruluşlarına yönelik saldırıların aktif olarak engellenmesi ve medya ve İnternette ifade özgürlüğünü kısıtlayan bir ortamın yaratılmasına yol açan gergin siyasi iklimin yumuşatılması.
Mahkemelerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadına yönelik farkındalıklarının artırılması ve tam olarak uygulamalarının sağlanması yolu ile hakaret ve benzer suçlara ilişkin yasal düzenlemelerin eleştiri gerçekleştirenlere baskı aracı olarak kullanılmasının önüne geçilmesi;
İnternet yasası başta olmak üzere bu alanda yasal düzenlemelerin Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi uygulamada orantılılık ilkesinin ve yasalar önünde eşitlik ilkesinin gözetilmesi.
Doğu ve güneydoğudaki durum
• Barış sürecinde sağlanan ilerlemelerden sonra PKK tarafından şiddete geri dönülmesi ve sonucunda devletin kapsamlı cevabı ile “barış süreci” durma noktasına gelmiştir.
• Siviller ve güvenlik güçleri arasında pek çok sayıda kayıp verilmiştir.
• “Barış sürecine” acil olarak geri dönülmesi gerekmektedir.
• Çok sayıda kişinin hayatına mal olan çatışmaların son bulması için barış süreci en iyi fırsattır.
• Yeni Hükümet demokratikleşme ve uzlaşmaya öncelik vermelidir.
• Aynı zamanda yüksek sayıda Suriyeli ve Iraklı sığınmacının bulunduğu doğu ve güneydoğu bölgelerini etkileyen bölgeler arası farklılıklar kademeli olarak ele alınmalıdır.
3. Ekonomik Kriterler
• Ekonomi yönetiminin geliştirilmesi için 2005 yılında genişleme kapsamındaki ülkelerden Ekonomik
Reform Programı hazırlamaları istenmiştir. Bu programlar AB Batı Balkanlar ve Türkiye’nin 2 Mayıs 2015’te mutabık kaldığı Ekonomik ve Mali Diyalog toplantısında kabul edilmiştir.
İşleyen pazar ekonomisi
• Türk ekonomisi gelişmiştir ve işleyen bir piyasa ekonomisi durumundadır.
• 2014 yılında büyüme orta derecede gerçekleşmiştir; geçtiğimiz son üç yılda ortalama büyüme hızı %3’tür.
• Makroekonomik dengesizliklerin giderilmesinde ilerleme kaydedilmemiştir.
• Yüksek cari açık Türk ekonomisini dış etkilere karşı zayıf kılmaya devam etmiştir.
• Enflasyon göreceli olarak yüksek seyretmeye devam etmiş ve petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen resmi hedefi yeniden aşmıştır.
• Makroekonomik dengesizlikleri azaltmak amacıyla parasal ve mali politikalar alanında düzenleme yapılmalıdır.
- 9 -
• Önümüzdeki yıl Türkiye kısıtlayıcı mali politikalar da kullanarak cari açığın daraltılması için ulusal tasarrufların artışını teşvik etmelidir.
• Fiyat istikrarını sağlamak için para politikaları daha odaklı hale getirilmelidir.
• Hukukun üstünlüğü güçlendirilerek iş kurmak kolaylaştırılmalı ve piyasada rekabet artırılmalıdır.
Ekonomi Politikası Gereklilikleri
• Hükümet organları arasında sorumluluk paylaşımının bölünmüş olması bütçeleme ve orta vadeli ekonomi politikalarının koordinasyonunu karmaşıklaştırmıştır.
• Merkez Bankası’nın para politikasını bağımsız yürüttüğü ile ilgili şüpheler makroekonomik istikrarın bozulmasına yol açmıştır.
• 2014’te kişi başına GSYH AB genelinin %53’üne karşılık gelmiştir.
• Uzun süredir yüksek devam eden cari açık son üç yılda GSYH’nın %6 6’sı olarak G20 ülkeleri arasında en yüksek orana ulaşmıştır.
• Cari açık Türkiye’de iç tasarrufun sürekli olarak azaldığını yansıtmaktadır. İç tasarruflardan ileri gelen eksiklik dış kaynak akışı ile çözümlenmeye çalışılmıştır.
• Geçtiğimiz son birkaç yılda dış kaynak akışının ancak küçük bir bölümü doğrudan yabancı yatırım olarak gelmiştir.
• Kısa süreli sermaye akışlarına bağımlı olmak Türk ekonomisini ve Türk Lirasını yatırımcıların ani güven kaybı olması durumuna karşı zayıf kılmaktadır. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri öncesinde bu durumun örnekleri gözlenmiştir.
• Dış borçlar Mart 2015 itibarıyla GSYH’nın %57 5’ine karşılık gelmektedir.