Dolar Alış
:
5.5274
Dolar Satış
:
5.5373
Euro Alış
:
6.2630
Euro Satış
:
6.2743
Aranıyor, lütfen bekleyiniz...

Trakya Bölgesinde İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon için Kapasite Artırımı Proje Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

“Trakya Bölgesinde İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon için Kapasite Artırımı” başlıklı projenin tanıtım toplantısı 4 Mayıs 2018 tarihinde Tekirdağ Ramada Otelde gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) tarafından finanse edilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yararlanıcısı olduğu “İklim Değişikliği Alanında Kamu Bilincinin Arttırılması ve Paydaş Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi Hibe Programı” kapsamında desteklenen; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin, başvuru sahibi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin, eş başvuru sahibi, TESKİ ve TRAKYAKENT’in ise iştirakçi olarak yer aldığı, TR2013/0327.05.01-02/042 numaralı projenin tanıtım toplantısına, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi (TBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. İhsan Soysal, TRAKYAKENT Müdürü Behçet Atlı, Kırklareli Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Fatih Bakanoğulları, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan, STK, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve proje personeli katıldı.

Programda bir açış konuşması yapan TBB Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün, projenin başvurusu ve kabulü aşamasında kazanılan tecrübelerden, mevcut projenin Trakya için öneminden, Üniversite-kamu kurumları-yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının proje çalışmalarında işbirliği yapmasının öneminden ve TBB’nin NKÜ ile “Trakya’da arazi kullanım değişikliği temelinde erozyon” başlıklı yeni bir AB projesi başvurusundan bahsetti. Toplantıda NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. İhsan Soysal da bir açış konuşmasında bulundu.

Prof. Dr. Soysal konuşmasında “İklim değişikliğine etkileri minimuma indirmek için tüm sektörlerde adaptasyon çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır” dedi ve Türkiye ekonomisinde önemli yer tutan tarım ve özellikle hayvancılığın iklim değişikliklerinden nasıl etkileneceğinin ortaya konulması ve eylem planlarının hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Tanıtım Toplantısına davetli konuşmacı olarak katılan İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yurdanur Ünal, “İklim Değişimi, Nedenleri ve Türkiye Üzerinde Beklentiler” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Ünal sunumunda iklim değişiminin binlerce yıldan beri devam ettiğini ve günümüze kadar dünyanın 10°C ısındığını; doğal iklim değişiminin normal olduğunu, ancak insan kaynaklı değişimin çok daha hızlı meydana gelerek dünyadaki dengeyi bozduğunu söyledi. Konuşmacı toplantıda ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanlığının “Türkiye’de İklim Değişikliği Projesi” kapsamında üç küresel iklim modeli geliştirdiğini ve farklı senaryolar için elde edilen verilere göre beklentileri dinleyicilere özetledi.

Toplantının ikinci konuşmacısı TBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan “Trakya Bölgesinde İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon için Kapasite Artırımı” Projesi’ni tanıtarak, süresinin 18 ay, bütçesinin 193.884, 00 € (yaklaşık 1 milyon TL) olduğunu söyledi. Proje hakkında dinleyicileri bilgilendiren Hacı Aslan, “Projenin genel amacı arazi kullanımı ve iklim değişikliği projeksiyonlarını dikkate alarak, bölgesel ve ulusal kalkınma planları ile uyumlu ve sürdürülebilir ekonomik gelişmeyi sağlamak için hızlı nüfus artışı ile ticaret ve sanayideki gelişmeler yanında, iklim değişikliğine karşı arazi ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, tarımsal üretimin devamlılığı ve taşkın risk ve zararlarının minimuma indirilmesi veya yok edilmesi için paydaşların kapasitelerinin artırılmasıdır” dedi ve proje kapsamında yapılacakları anlattı.

Toplantının son konuşmacısı NKÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Proje Modelleme Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Konukcu “Projenin bilimsel çıktıları ve Trakya için önemi” konulu bir sunum yaparak su krizinin en az savaş kadar insan yaşamını olumsuz olarak etkilediğini belirterek “Dünya nüfusunun yüzde 40’ını barındıran kesiminde su krizi yaşamaktadır. 1.1 milyar insan yeterli su bulamıyor ve, 2.5 milyar insan sağlıklı suya ulaşamamakta. 400 milyon okul çağı çocuğun yüzde 40’ı hijyen olmayan su kaynağından dolayı hasta olmaktadır.

Su yetersizliğinden dolayı yılda 3-4 milyondan fazla ölüm gerçekleşiyor. Ülkemizde de yer yer büyük sıkıntılar yaşanmaya başladığını görüyoruz” dedi. Prof. Konukcu ayrıca “İklim değişiminin dikkate alınarak olası zararların önlenmesi kapsamında ya iklim değişikliğini önlemek ya da iklim değişiminin etkilerini azaltma ve uyum faaliyetlerine önem vermek gerekir. Kyoto Protokolü ve Paris Konferansı sürecinde yaşananlar iklim değişiminin önüne geçmenin kolay olmayacağını göstermiştir. Bu nedenle iklim değişiminin etkilerini azaltma ve uyum faaliyetlerine önem vermek gerekir. Bunun için de iklim değişiminin tahmini, her bir sektör için bu değişimin ne gibi sonuçlar doğuracağının tahmini, farkındalık oluşturma-kapasite geliştirme ve eylem planları oluşturmak kaçınılmazdır.

Problem ortaya çıkmadan önlem alma ve çözüm geliştirme en etkin ve en ucuz yöntemdir. Problemi önleme ve çözüm geliştirme için karar destek sitemlerine ihtiyaç vardır. Karar destek sistemlerinin etkinliği ise güvenilir verilere bağlıdır. Bu projenin, Trakya Bölgesinde iklim değişikliği ile mücadele ve adaptasyon için kapasite geliştirme, karar-destek sistemleri için bilimsel veri sağlama, arazi ve su kaynakları ile tarımdaki verimliliğin ve ekstrem iklim olaylarını yönetebilme konularında Eylem Planı hazırlamada önemli katkı sağlayacağını düşünülmekteyiz” dedi. Toplantı, konuşmaların ardından verilen kokteyl ile son buldu.

Kaynak : Murat Ürtekin