info@ellidokuz.com
Dolar Alış
:
27.1751
Dolar Satış
:
27.2240
Euro Alış
:
28.9027
Euro Satış
:
28.9548
Aranıyor, lütfen bekleyiniz...

Kırsal yatırımların desteklenmesi devam ediyor.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kırsal yatırımların desteklenmesi devam ediyor

Tekirdağ Valiliği tarım il müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada;
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından; tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üretici tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek için makine ve ekipman alımının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" çerçevesinde Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ no: 2009/34) 30.03.2009 tarihli ve 27185 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ kapsamında proje müracaatı yapacak olan yatırımcıların Tarım İl Müdürlüğü ne başvurmaları gerekmektedir.
Makina Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2009/34) )
Kapsamında Desteklenecek Yatırım konuları:
1 Basınçlı sulama sistemi alımları, 16 Sap parçalama makinesi alımları,
2 Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı alımları, 17 Sap toplamalı saman makinesi alımları,
3 Yem hazırlama makinesi alımları, 18 Silaj makinesi alımları,
4 Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı alımları, 19 Balya makinesi alımları,
5 File sistemi kurulması, 20 Lazerli tesviye aleti alımları,
6 Güneş kolektörü alımları, 21 Motorlu tırpan alımları,
7 Zeytin hasat makinesi alımları. 22 Toprak frezesi alımları,
8 Arıcılık makine ve ekipmanı alımları, 23 Taş toplama makinesi alımları,
9 Çeltik fide dikim makinesi alımları, 24 Pülverizatör alımları,
10 El traktörü alımları, 25 Pancar söküm makinesi alımları,
11 Rüzgar makinesi alımları, 26 Patates söküm makinesi alımları,
12 Anıza direkt ekim makinesi alımları, 27 Tambur filtre alımları,
13 Mibzer alımları, 28 Canlı balık nakil tankı alımları,
14 Çayır biçme makinesi alımları, 29 Hububat harman makinesi alımları,
15 Mısır hasat tablası alımları, 30 Pamuk toplama makinesi alımları,
* Desteklenecek makine ekipman öncelik sırası ilimizin tarım yapısı dikkate alınarak sıralanmıştır. Müracaatların değerlendirilmesinde bu sıralama göz önünde bulundurulacaktır.
* Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kayıt sistemlerinden birisine kayıtlı olan Şahıs, Limitet Şirket, Anonim Şirket, Kollektif Şirket, Tarımsal Kooperatifler, Tarımsal Amaçlı Birlikler ve Tarımsal Amaçlı Üst Birlikler proje hazırlayabilir.
* Hibeye esas üst limit Şahıs projelerinde KDV hariç 50.000YTL (sulama ekipmanları alımında KDV hariç 100.000YTL), diğer Tüzel kişilik projelerinde KDV hariç 100.000YTL (sulama ekipmanları alımında KDV hariç 200.000YTL) dir.
* Yatırımların KDV hariç %50 si program kaynaklarından finanse edilecektir.
* Programdan desteklenecek ekonomik yatırımlar için hibe miktarı üst limiti bireysel başvurular için 25.000 YTL (sulama ekipmanları alımında KDV hariç 50.000YTL), tüzel kişilik başvurularında 50.000 YTL (sulama ekipmanları alımında KDV hariç 100.000YTL) yi geçmeyecektir.
* Hibe programından yararlanmak isteyen yatırımcıların müracaatları için son gün 13 mayıs 2009 dur.
Dosya hazırlanması ile ilgili olarak Tarım İl Müdürlüğü "İl Proje Yürütme Birimi" tarafından gerekli teknik destek sağlanacaktır.
Programla ilgili tüm dokümanlar aşağıda verilen Internet adreslerinde erişime açık hale getirilmiş olup, ayrıca tüm dokümanlar proje illerinde basılı olarak, muhtemel yatırımcılara İl Müdürlüğü "İl Proje Yürütme Birimi" vasıtası ile temin edilecektir.Denildi
Ayrıntılı bilgi için: Tarım İl Müdürlüğü - TEKİRDAĞ / 263 95 28
www.tarim.gov.tr
www.tedgem.gov.tr
www.tekirdagtarim.gov.tr
TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ-TEKİRDAĞ

Tarım İl Müdürlüğü 100. Yıl Mahallesi Veteriner Sokak ? TEKİRDAĞ
Tel : (282) 261 21 66 Faks : 261 53 61