info@ellidokuz.com
Dolar Alış
:
17.9366
Dolar Satış
:
17.9689
Euro Alış
:
18.4687
Euro Satış
:
18.5020
Aranıyor, lütfen bekleyiniz...

Şube Müdürlerinin Atanabilecekleri Yerler Açıklandı

Eğitim-Bir-Sen Tekirdağ, Şube Müdürlerinin Atanabilecekleri Yerler konusunda yazılı bir açıklamada bulundu.

Eğitim-Bir-Sen, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesine göre, şube müdürlüğüne ilk defa atanacakların hizmet süresinin belirlenmesinde özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 12 yılı geçmemek üzere üçte ikisinin dikkate alınacağını hatırlatmakta yarar görüyoruz.” dediEğitim-Bir-Sen Tekirdağ, Şube Müdürlerinin Atanabilecekleri Yerler ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Eğitim-Bir-Sen olarak, daha önce internet sitemizden yapmış olduğumuz ‘Şube Müdürlüğü İçin Müracaat ve Atanma Kriterleri’ başlıklı açıklamada, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, şube müdürlüğüne ilk defa atanacakların hizmet süresinin belirlenmesinde; hangi statüde (kadrolu, sözleşmeli, geçici personel veya işçi olarak) olduğuna bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin, adaylıkta geçen hizmet sürelerinin, görevden önce veya sonra yapıldığına bakılmaksızın muvazzaf askerlik süresi veya asker öğretmenlikte geçen sürelerin tamamı, yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda (dershane, motorlu taşıt sürücüleri kursları, öğrenci etüt eğitim merkezleri vb.) veya serbest olarak çalışılan sürenin ise altı yılı geçmemek üzere dörtte üçünün dikkate alınacağını, çeşitli örnekler vererek belirtmiştik.
 
Bunun yanı sıra 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesine göre, şube müdürlüğüne ilk defa atanacakların hizmet süresinin belirlenmesinde özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 12 yılı geçmemek üzere üçte ikisinin dikkate alınacağını hatırlatmakta yarar görüyoruz.
 
Şube Müdürlüğüne Atanmak İsteyenlerin Atanacağı/Atanamayacağı Yerler
 
25/6/1983 tarihli ve 18088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’in “Memurun Yer Değiştirme Suretiyle Atanamayacağı Hizmet Yerleri” başlıklı 15. maddesinde, vali, kaymakam, bölge müdürü, başmüdür, il ve ilçe müdürleri, emniyet müdürü, emniyet amiri, milli eğitim müdürü, defterdar, mal müdürü, kadastro müdürü, tapu sicil müdürü, nüfus ve vatandaşlık müdürü, nüfus müdürü ve bunların yardımcıları, taşra teşkilatında görevli şube müdürü, müdür, il ve ilçe müftüsü ve bunların yardımcıları ile koruma ve güvenlik hizmetlerini yürüten personel;
 
a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il’e bağlı ilçelere,
b)Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu il’e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il’e bağlı diğer ilçelere,atanamazlar.
Ancak, son genel nüfus sayımına göre;
a) Ekli 1 Sayılı Cetvelde IV, V ve VI ncı bölge kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000′i aşan yerlere,
b) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000′i aşan yerlere,
yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.
Kurumlar hizmet gereği ve özelliklerini dikkate alarak ikinci fıkrada belirtilen sınırın üzerinde bir rakam tespit edebilirler” denilmek suretiyle, maddede sayılan unvanlarda görev yapan memurların yer değiştirme suretiyle atanamayacakları hizmet yerleri belirlenmiştir.
Uygulamada paralellik hukuk ilkesinden hareketle, bu hükmün şube müdürlüğüne ilk defa atanacaklar hakkında da aynı şekilde uygulanması gerektiği şüphesizdir.
Buna göre, kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu ile bağlı ilçelerle nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri il veya ilçe ile sınırlı olmak üzere, gerek hâlen şube müdürü kadrosunda olup yer değiştirme suretiyle atanacakların gerekse şube müdürlüğüne ilk defa atanacakların; aşağıda belirtilen 1 sayılı Cetvel’de yer alan 4, 5 ve 6. bölgelerde sayılan il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000’in altında olan yerler ile diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000’in altında olan yerlere atanmaları mümkün değildir.
Nüfusu yukarıda belirtilen rakamların üstünde olan il ve ilçelerden kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu ile bağlı ilçelerle nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri il veya ilçeye atanmaları ise mümkündür.
Örneğin;
1-VI. Hizmet Bölgesi’nde nüfusu 50.000’den az olan Bingöl ilinin Solhan ilçesine; bu ile veya ile bağlı ilçelerin nüfusuna kayıtlı olan şube müdürü adayı, kendisi ya da eşi veya nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte 15 yıl ve daha fazla devamlı Bingöl veya bağlı ilçelerinde ikamet etmişse, bu ilçeye şube müdürü olarak atanamayacaktır.
2-IV. Hizmet Bölgesi’nde nüfusu 50.000’den fazla olan Çorum ilinin Sungurlu ilçesine şube müdürü olarak atanmak için nüfusa kayıtlı olma şartı ya da ikamet süresi yönüyle bir sınırlama bulunmamaktadır.
3- III. Hizmet Bölgesi’nde nüfusu 100.000’den az olan Samsun ilinin Terme ilçesine; bu ile veya ile bağlı ilçelerin nüfusuna kayıtlı olan biri, kendisi ya da eşi veya nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte 15 yıl ve daha fazla devamlı Samsun veya bağlı ilçelerinde ikamet etmişse, bu ilçeye şube müdürü olarak atanamayacaktır.
4- I. Hizmet Bölgesi’nde nüfusu 100.000’den fazla olan Mersin (İçel) ilinin Tarsus ilçesine şube müdürü olarak atanmak için nüfusa kayıtlı olma şartı ya da ikamet süresi yönüyle bir sınırlama bulunmamaktadır.