info@ellidokuz.com
Dolar Alış
:
32.4579
Dolar Satış
:
32.5164
Euro Alış
:
34.7319
Euro Satış
:
34.7944
Aranıyor, lütfen bekleyiniz...

Tekirdağ Çerkezmüsellim Beldiyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesi Çerkezmüsellim Belediye Başkanlığı na ilk defa atanacak itfaiye eri alınacaktır

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinin (A) fıkrasındaki şartları ve 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15.maddesindeki İtfaiye Erliğine atanma şartlarına göre boş İtfaiye Eri kadrolarına sözlü sınav ile alım yapılacaktır.


ATAMA YAPILACAK KADRO İLE ARANILAN NİTELİKLER
sınıfkadro unvanıderecesiadeditaban puancinsiyetieğitim durumu
GİHitfaiye eri11250E/Klise ve dengi okul mezunu

BAŞVURU ŞARTLARI

1-Türk vatandaşı olmak,

2- İtfaiye Sınavının yapılacağı tarih itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak

3- Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak, kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak, İtfaiye görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak, (Heyet raporu istenir)

4- Yukarıdaki tabloda belirtilen kadrolara uygun olarak, Lise ve Dengi okul mezunu olmak, (Yurt dışından mezun olanların denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak)

5- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2008 yılı Kamu Personel Sınavına girmiş ve KPSSP94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak,

6- Erkeklerde boy en az 1,67 Kadınlarda boy en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak

7- Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak,

8- Daha önce çalışmış olduğu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

9- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde halen çalışıyor olmamak, herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,

10- Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymemiş olmaktır.(Adli sicil kaydı istenir.)Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak adayların listesi 17/09/2009 Tarihinde Belediyemiz (www.cerkezmusellim.bel.tr) internet sitesinde ve Belediye Binası İlan Panosunda ilan edilecektir.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvuru süresi 14/09/2009 tarihinde başlayacak ve 16/09/2009 günü mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular; Çerkezmüsellim Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER :

1- Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş Başvuru Formu örneği kurumdan temin edilecek veya www.cerkezmusellim.bel.tr adresinden indirilecektir.)
2- KPSS Sonuç Belgesi örneği (aslı ibraz edilecektir.)

3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C. Vatandaşlık Nosu olan)
4- Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi

5- 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

SİNAV YERİ VE ZAMANI:

Sınav Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi Çerkezmüsellim Belediye Başkanlığı adresinde 02/10/2009 günü saat 09.30 da sözlü sınav olarak yapılacaktır. Çağrılan adayların 02/10/2009 günü tamamı bitirilmediği takdirde takip eden tarihlerde sözlü sınava devam edilecektir.

Sınava müracaat eden adayların herhangi bir sağlık kuruluşundan boy kilo tespitini yaptırarak boy-kilo tespit formunu önceden onaylatmış olmaları gerekmektedir. Boy ve Kilo Tespit Formu onaylı olmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. (Boş Form örneği kurumdan temin edilecek veya www.cerkezmusellim.bel.tr adresinden indirilecektir.)

SINAV KONULARI:

a- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, d- Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuattan oluşacaktır, e- Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5.bendi gereği dayanıklılık testi, (NOT: sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların yanlarında dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.)

DEĞERLENDİRME:

Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sözlü sınavdan 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacaktır. Başarı notu sözlü sınavda alınan not dur. En yüksek başarı puanından başlayarak atama yapılacak sayı kadar asil ve yarısı kadar yedek aday ilan edilecektir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine sırasıyla yedek adaylardan atama yapılacaktır. Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilen kadroların bir kısmına ya da hiçbirine alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Sınav sonuçları (www.cerkezmusellim.bel.tr) adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.