info@ellidokuz.com
Dolar Alış
:
27.3752
Dolar Satış
:
27.4245
Euro Alış
:
28.8083
Euro Satış
:
28.8602
Aranıyor, lütfen bekleyiniz...

Tekirdağ Çorlu Belediyesi İtfaiye Eri Alımı yapılacak

Tekirdağ İli Çorlu İlçesi Belediye Başkanlığı bünyesinde İtfaiye Eri kadrosuna personel alımı yapılacaktır.

T.C. TEKİRDAĞ İLİ ÇORLU İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN

İLAN

Tekirdağ İli Çorlu İlçesi Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında yer alan şartlarını taşımak koşulu ile, Belediyemizde boş bulunan aşağıda Unvan, Derece, Sınıfı ve Sayısı belirtilen İtfaiye Eri kadrosuna personel alımı yapılacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR :

SınıfıUnvanıDerecesiAdediCinsiyetiEğitim Durumu
GİHİtfaiye Eri62E/KFakülte
GİHİtfaiye Eri82E/KYüksekokul
GİHİtfaiye Eri102E/KYüksekokul
GİHİtfaiye Eri111E/KYüksekokul
GİHİtfaiye Eri113E/KLise veya dengi okul
GİHİtfaiye Eri122E/KLise veya dengi okul

BAŞVURU ŞARTLARI:

a- Türk vatandaşı olmak,

b- Fakülte, Yülsek okul, Lise ve dengi okul mezunu olmak

c- İtfaiye Sınavının yapılacağı tarih itibari ile 30 yadoldurmamış olmak

d- Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile İtfaiye

teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

e- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg, kadınlarda en az 1,60 m. boyunda olmak ve boyun 1 m. den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,

f- Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak,

g- İtfaiye görevini yapmaya engel kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak,

h- Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymemiş olmak,

ı- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2008 yılı Kamu

Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş, KPSS?lerden lisans mezunu adaylar için (KPSSP3) 70 puan, önlisans mezunu adaylar için (KPSSP93) 70 puan ve ortaöğretim mezunu adaylar için ise (KPSSP94) 70 ve üzeri puan almış olmak .

SINAVA BAŞVURU:

Başvurular, Çorlu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne ( Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı No:74 Çorlu/Tekirdağ adresine ) şahsen yapılacak olup posta ve internet yolu ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular 24 Ağustos 2009 Pazartesi ve 25 Ağustos 2009 Salı günü saat 10.00 da başlayıp 17.00 de sona erecektir.

C . BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş Başvuru Formu örneği kurumdan temin edilecek veya www.corlu.bel.tr adresinden indirilecektir.) ekinde aşağıdaki belgeler sunulacaktır.

1- KPSS Sınav Sonuç Belgesi Aslı veya ÖSYM? den Onaylı fotokopisi

2- T.C.kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı sureti

3- 2 adet vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

4- Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesinin Aslı veya Noter tasdikli sureti

5- İlçemizde bulunan 1 Nolu Sağlık Ocağı Tabipliğinden alınacak boy ve kilo tespit tutanağı.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

KPSS Başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadar aday sınava çağırılacak olup, sınava çağrılan adayların listesi Başkanlığımız (www.corlu.bel.tr ) internet sitesinde yayınlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 07 Eylül 2009 tarihinde Çorlu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır. Adaylar sınava giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesini de yanında bulunduracaklardır. Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV KONULARI (Mülakat sınav konuları) :

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuatı

e) Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5.bendi gereği dayanıklılık testi,

(NOT: Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların yanlarında dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.)

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

Sınava girişe hak kazanan adaylar için, 8 Eylül 2009 Salı günü Çorlu Şeyhsinan mah. Namazgah Sokak Otogar arkasında bulunan Belediye İtfaiye binasında Saat 10:00?da Sözlü Sınav Komisyonu huzurunda Sözlü Sınav ve dayanıklılık testi yapılacaktır. Sözlü sınav ve dayanıklılık testinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Sözlü sınavı ile dayanıklılık testi notunun aritmetik ortalamasının ( Kurum sözlü sınavı notu) %50?si ile KPSS puanının %50?si alınmak suretiyle İtfaiye Eri kadroları için başarı notu belirlenir.

Giriş sınavında en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralamaya göre oluşturulan liste Belediye Başkanlığı ilan panosuna asılarak ve Belediyemiz internet (www.corlu.bel.tr ) adresinden duyurulur. Ayrıca, sınav sonucu sözlü sınava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirilir ve başarılı olan adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenilir. Sınavı kazananlar arasından atanacak boş kadro sayısı kadar ASİL ve boş kadro sayısının yarısı kadar YEDEK aday belirlenir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır.

Tebligatta belirtilen süre içinde atamanın yapılabilmesi için gerekli belgeler ve işlemleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Süresi içinde yapılmayan ve İnternet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.