info@ellidokuz.com
Dolar Alış
:
8.5262
Dolar Satış
:
8.5416
Euro Alış
:
10.0976
Euro Satış
:
10.1158
Aranıyor, lütfen bekleyiniz...

Tekirdağ İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı

İçişleri Bakanlığı’nın 29.03.2021 tarih ve 5673 sayılı Genelgesine istinaden İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca 30.03.2021 günü saat: 10.00’da Tekirdağ Valiliği toplantı salonunda Tekirdağ Valisi Aziz YILDIRIM başkanlığında olağanüstü toplanmıştır.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar gereğince 1 Mart 2021 tarihinden itibaren, il bazlı uygulanacak tedbir ve kuralların illerin içerisinde bulunduğu risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) göre belirlendiği kontrollü normalleşme dönemine girilmiş ve İçişleri Bakanlığı’nın 3514 sayılı Genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 147 Nolu Kararı ile uygulanacak tedbir ve kurallar risk gruplarına göre belirlenmiştir. 29 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulan kontrollü normalleşme döneminde iller bazında ve ülke genelinde salgının seyri, vaka ve hasta sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkililiği gibi hususlar değerlendirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; Yeni bir karar alınıncaya kadar Tekirdağ İlimiz çok yüksek risk grubu kapsamına girmiştir. İçişleri Bakanlığı’nın 3514 sayılı Genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 147 Nolu Kararı ile risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre Tekirdağ İlimizde; Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecektir. Hafta sonlarında; Çok yüksek risk grubunda yer alan ilimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00’de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacaktır.

Yukarıda belirtilen şekilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında İçişleri Bakanlığı 20076 sayılı Genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 129 Nolu Kararı ile belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir.

Tekirdağ İlimizde yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerleri; Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edeceklerdir. Ancak bu işyerlerinde aynı masada; en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilecektir. Yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebileceklerdir.

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurulları (tüzüklerinde toplanma yeter sayısı aksine hüküm bulunmaması halinde) dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olacağı her türlü etkinlikler ilimizde 150 kişiyle sınırlandırılacaktır.

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlere İçişleri Bakanlığı’nın 3514 sayılı Genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 147 Nolu Kararı ile belirlenen usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilecektir. Ancak ilimizde bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanacaktır.

Tekirdağ İlimizde girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu vb. tesisler 09.00-19.00 saatleri arası faaliyette bulunabilecektir. İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerlerin ilimizdeki faaliyetleri durdurulacaktır.

Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilecektir. Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için; aziz milletimizin bu güne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaşımını sürdürmesinin ve temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği de büyük bir etkendir.

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı’nın 3695 sayılı Genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 157 Nolu Kararı ile temel esasları belirlenen “Dinamik Denetim Sürecinin” uygulanmasına kesintisiz şekilde uygulanmasına devam edilecektir. Salgının seyrini etkileyen (olumlu-olumsuz) her türlü faktörün (ilçeler arası farklılıklar, il nüfusunun yaş ortalaması, il dışından kaynaklı sorunlar vb. il bazlı özel sebepler) analiz edildiği ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek olan faaliyetlerin yer aldığı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) doğrultusunda gerekli çalışmaların aksaklığa meydan verilmeden sürdürülmesi sağlanacaktır.

(Ek-1) İçişleri Bakanlığı’nın 3135 sayılı Genelgesi ve 142 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararına istinaden 01 Nisan 2021 tarihine kadar faaliyetleri durdurulan sinema salonlarının, faaliyetlerine 12 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verilecektir. Bu doğrultuda; Yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde alınan kararlar 30.03.2021 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilecektir. Yukarıda alınan karar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

RİSK AZALTMA HEDEF VE EYLEMLERİ

İlimizdeki COVID-19 salgını açısından mevcut durum ortaya konmuştur. Burada ilin genelini ilgilendiren hedef ve eylemlerden bahsedilecek olup ilçeler arasında ufak tefek farklılıklar olabilmektedir. Genel risk azaltma hedef ve eylemleri aşağıda sıralanmıştır: Herkes pandeminin ne olduğunu ve alması gereken önlemleri gayet iyi şekilde bilmektedir. Fakat ‘’önlem yorgunluğu’’ ve ‘’bana bir şey olmaz’’ düşüncesiyle duyarsız şekilde hareket etmektedir. Yapılacak bütün denetimler bir an önce bilgilendirme faaliyeti olmaktan çıkartılmalı, etkin ve caydırıcı cezalar uygulanmalıdır. Uygulamada olumlu örnekler bazen mülki amirler tarafından ödüllendirilmeli, olumsuz örneklere de gereken cezalandırma taviz verilmeden yapılmalı ve bunun basın yayın yoluyla halka duyurulması sağlanmalıdır.

Şehir giriş çıkışlarında özel araçlar için de HES kodu uygulaması zorunlu hale getirilmelidir. Riskli illerden gelen bazı meslek grupları için (öğretmen, polis vb) PCR alımı için yönlendirilmelidir.

Organize Sanayi Bölgelerinde fabrika sahipleriyle ve işyeri hekimleriyle görüşmeler gerçekleştirerek temaslıları doğru şekilde bildirmeleri hususu tekrar hatırlatılmalı, bu konuda Ticaret ve Sanayi Odasının desteği istenmeli, yalan beyanda bulunan işletme sahipleri hakkında cezai müeyyide uygulanmalıdır.

Vaka sayılarında olası artış durumlarında diğer kurumlardan insan gücü ve araç temini konusunda desteklerin artarak sağlanması devam etmelidir.

Filyasyon, aşılama, denetim vb hizmetlerin aksaması önlenmeli ve gerekli araç ve personel teminine aksatmadan devam edilmelidir.

İSDEM Mahalle Denetim Ekibi sayıları artırılmalı ve yapılan denetimler sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde de dahil olmak üzere artırılmalıdır.

Çarşı, pazar, sahil gibi yerlerde kolluk kuvvetleri tarafından yapılan denetimlerin sıklaştırılması sağlanmalıdır.

Ayrıca bank ve çardaklar şerit çekilmesi suretiyle kullanıma kapatılmalıdır.

Kamu kurumları, bankalar, kalabalık pazar yerleri ve üzeri kapalı olan her türlü işletmeye vatandaşların HES kodu sorgusu yapılarak alınması sağlanmalıdır.

Bilim Kurulunun hazırladığı Çalışma Rehberindeki kriterler doğrultusunda denetim ekipleri denetleyeceği bölümler hakkında bilgilendirilmelidir.

İş yerleri (kafeterya, restoran vb) ile ilgili odalarına denetim kuralları bilgisi verilerek; iş yerinin hizmete uygun hale getirilmesi sürecinde odaların sürece dahil edilmesi sağlanmalıdır. İş yeri açılması veya kapatılması süreci gerekli şartları sağlamasına uygun olarak değerlendirilmelidir. İşyerlerinin denetimleri sıklaştırılmalıdır.

Gıda işletmelerinde (lokanta, kafe, restoran vb) tek kullanımlık kâğıt bardak, tabak, çatal, kaşık, bıçak vb kullanılması sağlanmalıdır. Taziye, düğün gibi toplu organizasyonların olabildiğince önüne geçilmelidir.

Bu konularda muhtarlarla iletişim halinde olunmalı, bu gibi faaliyetlerin engellenmesi vasıtasıyla gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. Birkaç vakanın olduğu ve taziye, hasta ziyareti gibi bulaşın çok olabileceği bir temas öyküsü olan durumlar için PCR (Sürüntü) örneği alınarak gerekli durumlar için karantina kararı alınmalıdır. Böylece ilgili alandan vaka sayısının az olduğu bölgelere bulaş engellenmiş olacaktır.

Gerekli durumlarda mahalle ve bina karantina kararları alınabilmeli ve bu süreç içinde ilgili kurumlarla hızlı iletişim sağlanarak karar hızlı bir şekilde verilmelidir. Bu süreç içinde kolluk kuvvetlerinin giriş çıkışları kontrol etmesi ve ilgili bölge sakinlerini uyarması sağlanmalıdır. İzolasyon kurallarına uymayan, pozitif veya temaslı olup kalacak yeri olmayan, mutasyon şüphesi olan kişilerin izolasyonu için KYK yurdu aktif kullanılmaya devam edilmelidir.

Okullarda hijyen konularında daha fazla eğitim yapılması sağlanmalıdır. Ayrıca el yıkama için su ve sabun gibi malzemelerin sürekliliğinin sağlandığından emin olunmalıdır. Okullarda, özel kurslarda ve okul servislerinde denetimler sıklaştırılmalıdır. Toplu taşıma araçlarında maske kullanımı ve dezenfektan bulundurulması sürekli olarak kontrol edilmeli ve ilk-son duraklarda araçların dezenfekte edilerek yeniden yolcuların alınmasının sağlanması amacıyla toplu taşıma merkezinde denetimlerin arttırılması sağlanmalıdır. Toplu taşıma araçlarında yolcuların yan yana koltuklara oturma uygulamasına son verilmelidir.

Salgın sürecinde en önemli ihtiyaçlardan biri temiz suyun sağlanmasıdır. Planlı su ve elektrik kesintisi (elektrikli çalışan klorlama cihazları nedeniyle) olduğunda ilgili bölge önceden kesinti süresi ve zamanı ile ilgili bilgilendirilmeli ve temiz su temini sağlanmalıdır. Denetimlerde ve salgında görevli olan personel gece gündüz tatillerde hafta sonlarında ara vermeksizin çalışmaktadır. Salgın yönetimi sadece birkaç kurumun altından kalkabileceği bir süreç değildir.

Diğer kamu personelinin de kolluk kuvvetlerine ve sağlık personeline destek olmak için görevlendirilmesi, denetim sayılarının bu şekilde artırılması değerlendirilmelidir.

Kırsal Mahallelerde vatandaşlarımızın kahvehane, kıraathane, köy meydanı gibi yerlerde toplanma durumlarının tespit edilmesi nedeniyle kolluk kuvvetlerince sık sık ve düzenli olarak denetimler yapılmalıdır.

Tarım işçilerinin geliş, bulundukları alan, hijyen, maske ve mesafe konusunda durumları değerlendirilmelidir. Geldikleri ilin durumuna göre tarama amaçlı PCR alınması planlanmalıdır.

Düzensiz göçmenlerin tespiti durumunda, kişilerden numune alınması sağlanmalı, uygun konaklama koşulları sağlanmalı, numune sonuçları negatif olan kişilerin transfer işlemlerinin gerçekleştirilerek, pozitif olanlarla ilgili gerekli izolasyon süreçleri sağlanmalıdır. Camilerde yapılan ibadetler öncesi, sırası ve sonrasında ortamın havalandırılması sağlanmalı, kişiler arası mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmeli, dezenfeksiyon işlemleri sağlanmalıdır.

Kişilerin kendi seccadesini kullanmasının sağlanmasına özen gösterilmelidir. İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararları kurumların internet siteleri, sosyal medya hesapları, bilboardlar vb. kullanılarak basit görsellerle ve kısa anlatımla halkın anlayacağı şekilde duyurulması, kuralları hatırlatmak ve bilgi kirliliğinin önüne geçmek açısından önem arz etmektedir.

Süreç içinde kurumlarla iletişim kurulacak kişilerin sürekli güncellenmesi ve temas edilmesi önem arz etmektedir. Açık alanda sigara içiminin denetlenmesinin artırılması sağlanmalıdır.

Kaynak : Murat Ürtekin