info@ellidokuz.com
Dolar Alış
:
32.8106
Dolar Satış
:
32.8698
Euro Alış
:
35.5656
Euro Satış
:
35.6297
Aranıyor, lütfen bekleyiniz...
Murat Ürtekin, Bıçak Sırtı
murat@ellidokuz.com

Türkiye - AB Katılım Sürecinde Son Durum - 1

AB Türkiye ilerleme raporunu açıkladı.Bu rapora göre Türkiye’yi zorlu bir müzakere süreci bekliyor.AB raporunda son durum şöyledir;
 2005 yılında başlayan katılım müzakereleri sürecinde şimdiye kadar 14 başlık müzakerelere açılmış bir başlık geçici olarak kapanmıştır.
 17 No’lu Ekonomik ve Parasal Politika konulu başlığın açılması için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alanda gerçekleştirilecek çalışmalar Türkiye ile üst düzey ekonomik diyaloğun geliştirilmesi hedefi için temel oluşturacaktır.
 Hukukun üstünlüğü alanında 23 ve 24 No’lu başlıkların açılması için “açılış kriterleri”nin belirlenmesi gerekmektedir. Açılış kriterleri Türkiye’ye bu alanda gerçekleştirmesi gereken reformlar için bir yol haritası oluşturacaktır.
 Türkiye müzakere sürecini hızlandırmak için:
  Müzakere başlıkları açılış kriterlerini yerine getirme yönünde ilerleme sağlamalı;
  Müzakere Çerçeve Belgesi kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeli;
  AB’ye karşı taahhütlerine bağlı kalmalıdır.
 Türkiye ve AB ortak çıkar alanlarında diyalog ve işbirliğini geliştirmeye devam etmiştir. Bu süreç en üst düzey ziyaretlerle desteklenmiştir.
 Türkiye’nin Daeş’e Karşı Uluslararası Koalisyon’a katılımıyla dışişleri ve güvenlik politikası alanında siyasi diyalog devam etmiştir.
 Vize Serbestisi Diyaloğu çerçevesinde vize hareketlilik ve göç alanında işbirliği sürdürülmüştür.
 Türkiye 2 2 milyon Suriyeli ve Iraklı sığınmacıya geçmişte benzeri görülmemiş bir insani yardım ve destek sağlamaya devam etmiştir.
 Sığınmacılar ve göç yönetimi üzerine AB – Türkiye Ortak Eylem Planı Ekim 2015’de AB Konseyi’nin desteğini almıştır.
 AB Komisyonu ve Türkiye enerji alanında işbirliğinin artırılması kararı almıştır. Üst Düzey Enerji Diyaloğu başlatılmıştır.
 Ekonomik bağların güçlendirilmesi paylaşılan öncelikler arasındadır.
 Gümrük Birliği Anlaşması’nın modernizasyonu ve genişletilmesine yönelik prosedürlerin başlatılmasına karar verilmiştir.
 
A B  K O M İ S Y O N U
2 0 1 5  T Ü R K İ Y E İ L E R L E M E  R A P O R U
- 1 -
Rapor Özeti:
• Siyasi kriterler alanında reform çalışmaları kısmen uzayan seçim dönemi nedeniyle yavaşlamıştır.
• Geçici Hükümet AB katılım sürecini yeniden canlandırmaya yönelik girişimlerde bulunmuştur. Ancak bu yönde atılan istikrarlı adımlara rağmen hukukun üstünlüğü ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü alanında Avrupa standartlarıyla uyumsuz yasal düzenleme değişiklikleri gerçekleştirilmiştir.