info@ellidokuz.com
Dolar Alış
:
32.1940
Dolar Satış
:
32.2520
Euro Alış
:
34.9265
Euro Satış
:
34.9894
Aranıyor, lütfen bekleyiniz...
Murat Ürtekin, Bıçak Sırtı
murat@ellidokuz.com

Türkiye - AB Katılım Sürecinde Son Durum - 5

AB -Türkiye uyum sürecinde  sivil toplum çalışmalarında anayasa ve kamu ile silahlı kuvvetler uyumu önemli yer tutmaktadır.
Sivil toplum
• Sivil toplum canlılığını korumuştur.
• Sivil toplum kuruluşlarının sayısı artmış ve seçim gözetimi dâhil olmak üzere kamusal hayatın farklı alanlarına sivil toplum katılımı sürmüştür.
• Devlet ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bazı ilerlemeler sağlanmıştır.
• Resmi yetkililer insan hakları alanında çalışan sivil toplum örgütleriyle angajmanlarını geçtiğimiz döneme göre daha az olmakla birlikte sürdürmüştür.
• Sivil toplumla danışma süreçlerine yönelik sistematik ve kapsayıcı mekanizmaların oluşturulması gerekmektedir.
• Hukuki mali ve idari ortamın sivil toplumu daha fazla destekler nitelikte olması gerekmektedir.
Güvenlik güçlerinin sivil denetimi
• Bu alanda bir değişiklik yaşanmamış Silahlı Kuvvetler siyasete müdahale etmemiştir.
• Jandarmanın kolluk kuvveti sorumlulukları üzerinde sivil denetimler artmıştır.
• Silahlı Kuvvetler ve istihbarat kuruluşlarının Parlamento’da hesap verebilirliği eksiktir.
Kamu idaresi reformu
• Kamu idaresi reformlarında hazırlıklar orta düzeydedir.
• Geçtiğimiz yıl vatandaşlara ve iş dünyasına yönelik hizmetler başta olmak üzere bazı ilerlemeler sağlanmıştır.
• Etkin kamu hizmetleri ve idari kapasite mevcuttur.
• Ancak daha kapsamlı bir kamu idaresi reformu için siyasi ve idari angajman sorun oluşturmaya devam etmektedir.
• Son dönemde “paralel yapı” ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen işten çıkarmalar veya kademe değişiklikleri endişe vericidir.
• Türkiye’nin önümüzdeki yıl odaklanması gereken noktalar:
  Modern ve bütünleşik bilgi sistemlerinin ve işe alımlar terfiler ve işten çıkarmalara yönelik daha saydam prosedürlerin oluşturulması dâhil olmak üzere daha eşgüdümlü insan kaynakları yönetimine odaklanılması;
  Politika ve yasa oluşum süreçlerinde etki analizlerinin geliştirilmesi ve sistematik olarak uygulanması;
  Stratejik planlar ve yasa önerilerine daha fazla kaynak ayrılması öngörülmektedir.