info@ellidokuz.com
Dolar Alış
:
7.2661
Dolar Satış
:
7.2792
Euro Alış
:
8.5939
Euro Satış
:
8.6093
Aranıyor, lütfen bekleyiniz...

Gönülden Esintiler - 5

MEKKEİ MÜKERREME 
( 10.8.1987 )
 
BİR ZAMANIN OLSUN
 
Bak kendine ki neyin çok  
Bazı şeyler sende yok  
Boş sözlere karnım tok  
Sevgiyle dolu bir zamanın olsun.
 
Sinirlenirsin her kese  
Büründürürsün yese  
Biri sana hep dese  
Bağışla dolu bir zamanın olsun.
 
Ağyardan sakınarak  
Gaflete dalmayarak  
Enginleri aşarak  
Dostla dolu bir zamanın olsun.
 
Seversin hep güzeli  
Sende var bu ezeli  
Söyletme bana gazeli  
Yarla dolu bir zamanın olsun. 
 
Hep hastasın böyle neden  
Neler var ki boşa giden  
Elbet bulur hep eden  
Sağlıkla dolu bir zamanın olsun.
 
Gezersin sen gurbette  
Ne bulursun harekette  
Yalvar hep seherlerde  
Sılada bir zamanın olsun. 
 
Gez dolaş bu dünyayı  
İdrak için ukbayı  
Özleyince sılayı  
Gurbette bir zamanın olsun.
 
Sağlık ile geçim  
İyi günleri seçin  
Kadrini bilmek için  
Hastalıkla dolu bir zamanın olsun.
 
Bak hele bir kendine  
Neler kaptırdın nefsine  
Biraz  tecrübe etsene  
Nefsinle bir zamanın olsun.
 
Dışardan çek başını  
Kendin pişir aşını  
Silerek göz yaşını  
Kendinle bir zamanın olsun.
 
Kendini bul Rasulde  
Buda vardır usulde  
Meyyid olup gasilde  
Rasulle dolu bir zamanın olsun.
 
Hemen çıkıp aradan  
Senle kalır yaradan  
Pişman olma sonradan  
Rabbınla dolu bir zamanın olsun.
 
 
-----------------------------
 
( 25.2.1970 )|
 
 
BAŞAĞIN MİRACI
 
Bir zamanlar bu toprakta  
Ekildik kaldık hep balçıkta  
Nice eyyam geçti karanlıkta  
Derinden ah çekip yalnızlıkta  
Yarıldı ciğer baktık güneşe doğru.
 
Bahar geldi  hep  yeller esince  
Üstümüzden cümle seller geçince  
Gıdalandık rahmetleri içince  
Filiz olup kıyam ettik güzelce  
Uzandık döndük  başağa doğru.
 
Bir gün geldiler oraklar ile
Toplandık  cümle  başaklar  ile
Harmane serildik demetler ile
Can verdik kalkmadık itiraz ile
Savrulduk gittik çuvala doğru.
 
Sonra değirmene ordan fırına  
Pişince satıldık hem kârına  
Girdik sultanında sarayına  
Can olduk canların cananına  
Yürür gideriz İnsane doğru.
İnsanda Mi'racımız oldu tamam
Gıdalandı biz olunca taam
Bizimle yükseldi gitti heman
Oldu bir hakiki Abdurrahman
Korkma uçarız ALLAH'a doğru.
 
-----------------------------
 
KONYA
( 12.12.1987 )
 
 
BULURSUN
 
 
Terkeyle vehmin bir dem  
Kalınca sen sende hem  
Açılıp gönlünde Alem
Bulursun canda canan'ı.
 
Lütf edince Mevlâ sana  
Lütf edersin dostuna  
Oturup cömertlik postuna
Bulursun  İhsanda İhsan'ı. 
 
Çık enginlere dolaş  
Dosta her dem yaklaş  
Seher yeliyle koklaş
Bulursun seyranda seyran'ı. 
 
Hak işe olunca hayran  
Nasıl olmaz Hakka kurb'an  
Açılınca sırrı Kur'an
Bulursun hayrette hayran'ı. 
 
Hakkın emrini ara gör  
Hemen senliğini atagör  
Libası Aşkı öregör
Bulursun Fermanda Ferman'ı.
Hasta gibisin belki bu gün  
Erenler giydiler sof yün  
Bir gün kalmaz sende ün
Bulursun dertte derman'ı. 
 
Hastalığın uzatma artık  
Sana hasta gözüyle baktık  
Nefsini beş pula sattık
Bulursun şifada şifa'yı.
 
Oda içre ne ararsın  
Yol bilmeze ne sorarsın  
Uzun yollar yararsın
Bulursun sahrada sahrayı.
 
Huzur'u kâlbi  buldunsa  
Hakka vuslat kıldınsa  
Yardan bir name aldınsa
Bulursun safada safa'yı.
 
Sevgililer kurmuş meclis
Hepsinde derinden his
Kalmayıp hiçte yeis
Bulursun aşıkda aşıkın'ı. 
 
Sevilenlerden birini seven  
Nefsini havanda ezen  
Gönül rüzgarıyla gezen
Bulursun  maşukta  maşukan'ı. 
 
Kâlbi İnsan sırrı yezdan  
Hakka aynadır her an  
Gönlüne güneş gibi doğan
Bulursun esrarda esrar'ı. 
Güçlü olan kimdir bu gün  
Dostluğunu kazandınsa öğün  
Sonsuz sahibi göğün
Bulursun Sultanda Sultan'ı. 
Hakkın indirdiği Kitap  
Sanadır mutlak hitap  
Yapıver güzel bir hesap
Bulursun Kur'an'da Kur'an'ı. 
 
Habib'i anla kimmiş  
Gönlüne neler inmiş  
Onu acaba kimler bilmiş
Bulursun Mustafada Mustafa'yı.
 
Perde çekip Azametiyle  
Seyran eder haşmetiyle  
Sende bu oyunu seyreyle
Bulursun Kibriyada Kibriya'yı. 
 
Ademe Ruh üfledi Hak  
Böylece Halife oldu bak  
Gaflet uykusundan kalk
Bulursun İnsanda İnsan'ı. 
 
Başka yerde sen arama  
Bendedir diyen var ama  
Boş sözlere aldanma
Bulursun ancak ALLAH'da ALLAH'ı.
 
-----------------------------
 
( 20.10.1966 )
 
 
 
BANA NE OLDU
 
 
 
Nurunu buldum gözlerine bakarak  
Unutamam her an zikrine dalarak  
Sıyretine bakıp gönülden dolarak  
Rabbim  geliyorum  aşkınla  yanarak.
ALLAH ALLAH  bana ne oldu  
Kalmadı  nar her  yer  nur  oldu.
 
Elimden tutup çıkararak göklere  
Tabi olup açılarak enginlere  
Ta arşta selâm verdirip meleklere  
Uçtuk oradan alemi Feleklere.
 
ALLAH ALLAH  bana ne oldu  
Kalmadı  nar her  yer  nur  oldu.
 
Rahmetin Nusretinden doğdu  
Açınca perdeyi sen çıktın ALLAH'ım  
Uğruna bende İsmailim ALLAH'ım  
Şu fakiride almaz mısın yanına.
 
ALLAH ALLAH  bana ne  oldu  
Kalmadı  nar her  yer  nur  oldu.
 
Şan ve nişan kalmasın artık istemem  
Kapında kulum başka yere gidemem  
İçeri alırmısın bizi efendim  
Zira kapı zor açılıyor efendim.
 
ALLAH ALLAH  bana ne oldu  
Kalmadı  nar her  yer  nur  oldu.
 
----------------------------- 
 
( 2. 8.1979 )
 
                                       CAN
 
 
Cananımdan Can istedim lütfedildi bize Can  
Bütün alem oldu Can Canla kaldık Canla Can  
Eğer her kim ister ise hemen gelsin bizde Can  
Evvel duyduk sonra uyduk cümle olduk Canla Can.
 
Sende Can olmak ister isen eğreti Candan geç  
Canlar içinde dönüp duran kimyayı Can'ı seç  
Bu pazarda Can alıp satılır sakın kalma geç  
Sureti İnsanda kalma sıreti İnsan'ı seç.
 
Bir Can verdikte evvelâ bin Can aldık sonunda  
Ancak ulaşır Can'a Can sabur ve Salâtla  
Yoktur Candan gayrı alemde dost asla ve asla  
Can içre gir Canları gör boyan Sıbgatullaha.
 
Sende o Candan ayrı değilsin iyice anla  
Bir an geçirme vaktini sakın tembelle hamla  
Kalsada yüzünde gözünde bir iki damla  
Akıt onuda gönlüne kalasın sende Canla.
 
Necdet bu sözü söyler ona söyledi büyükler  
Çünkü bu söz ile yanmaktadır Canlar yürekler  
Her kim bu söze uyar hemen açılır menziller  
Can katar Canına (İZA CAE) ve diğer Sureler.
 
-----------------------------  
 
KONYA YOLUNDA
( 12.12.1986 )
 
 
DÖNER ALEM
 
 
Bu gün vechi bakıyi görünce gönül. 
Varlığına oldu alem en büyük ödül. 
Aşka yan kendini bul sonradan öğül.
Dönersin sen döner alem döner Mevlâna. 
 
Cümle eşya gözünde yok olunca birden. 
Kim sana seslenir Alemde acep nerden. 
Baktığında Aleme zeytin gözlü erden.
Dönersin sen döner alem döner Mevlâna. 
 
Kendini seyredince hep varlığında. 
Kalmayınca bir an nefsin darlığında. 
Sen seni seninle bir güzel sardığında.
Dönersin sen döner alem döner Mevlâna. 
 
Bugün olmuşsan eğer bir manâ eri. 
Yoktur mutlak sende gayrın hiç yeri. 
Verdiğinde hemen beş parasız seri.
Dönersin sen döner alem döner Mevlâna. 
 
Basar açıldığında olur basiret. 
Alemi bir gör bir olarak seyret. 
Kendini bulupda ettiğinde hayret.
Dönersin sen döner alem döner Mevlâna.
 
Görenle görüneni bir edince. 
Varlık bendini bir güzel delince. 
Alem benim benim varlığım deyince.
Dönersin sen döner alem döner Mevlâna. 
 
İkiyi terk edip varınca bire. 
Uzakta gördüğün inince yere. 
Vurunca neşteri yok olan sere.
Dönersin sen döner alem döner Mevlâna.
 
Mevlâ efendidir nâ bizim efendimiz. 
İsimde kalırsan bulamazsın ey aziz. 
Bilirsen eğer hepimiz efendiyiz.
Dönersin sen döner alem döner Mevlâna.
 
Mevlânayla efendi göründü bir güzel. 
Bu işler takdir oldu ezelden ezel. 
Eğer olursan Mevlâna bir kul tezel.
Dönersin sen döner alem döner Mevlâna. 
Mevlâsı Mevlâ ile dolu Mevlâna. 
Anlayana bunlar hep açık manâ. 
Bulduğunda kendim olursun danâ.
Dönersin sen döner alem döner Mevlâna. 
Şems'i bulduğunda gönlünde ateş. 
Durma her yandan varlık dağını eş. 
Doğduğunda mutlak Muhammedi güneş.
Dönersin sen döner alem döner Mevlâna. 
 
Mevlevi dediler bir kısmı yola. 
Bunda ayrı gayrı acep ne ola. 
Girdiğinde bütün Ruhlarla kol kola.
Dönersin sen döner alem döner Mevlâna. 
 
Şems'i Mevlâna'yı  kaldır aradan. 
Hem isimleride çıkar sıradan. 
Yaşadığında tekliği sonradan.
Dönersin sen döner alem döner Mevlâna. 
 
Mevlâna Mevlâya oldu bir nişan. 
Hakka hakkıyla Hak olarak koşan. 
Olursan eğer  benliğini  aşan.
Dönersin sen döner alem döner Mevlâna.
 
-----------------------------  
 
( 11.10.1979 )
     
 
DEMEK
 
Ey Can kardeş geldin demek  
Aşk kelâmın duydun demek  
Hak yoluna uydun demek  
Boş olurmu bunca emek.
 
Nerde böyle dolaştın  
Aklu fikrin neye şaştın  
Başına ne  işler  açtın  
Gafletine uydun demek.
 
Geçiyor günler bir iki  
Nerde deniyor seninki  
Döneklerin olma ilki  
Ayrılık gafletmiş demek.
 
Vakit geçirme yol ırak  
Gayriyide hemen bırak  
Ayrılık firaktır  firak  
Aşk artıyor meşkle demek.
 
Sende talib oldun ise  
Yüzün hakka tuttun ise  
Mürşidini buldun ise  
Menziline vardın demek.
 
Sakın ha gaflete dalma  
Bigâne meclisine varma  
Nefsindende hiç borç alma
İyi güne kalmaz demek.
 
Uzaklaştın Hak yolundan  
Masiva girdi solundan  
İçmedin aşkın suyundan  
Ateşin kül oldu demek.
 
Sıkı tut Can'ı Canan'ı  
Geçirme bir dem boş an'ı  
Olsanda dünya hayranı  
Bırakmak lâzımmış demek.
 
Terki gaflet eyle heman  
Ediver kendini seyran  
Bu sırra hayran kal hayran  
İydi ekber buymuş demek.
 
Maddeyi ko manâya geç  
Nas içinde üryanı seç  
Beli  deyip  kendinden  geç  
Böyle imiş olmak demek.
 
-----------------------------
 
(4.9.1988)
 
EHLİ BEYTİ SEV
 
 
Dünyada en nadide ocak  
Cümlenin arzuladığı bucak  
Açılmış müslümanlara kucak  
Sonsuza dek ehli beyti sev.
 
Alemlere  Rahmed  Resulullah  
Medih etti onu Canab-ı Allah  
İsimlerinden biride Abdullah  
Sanada Rahmed Resulullah'ı sev.
 
Hazreti Ali ilmin kapısı  
Arslanlar gibi vücut yapısı  
Elinde kaldı Hayber kapısı. 
Sana yollar açan Hazreti Ali'yi sev.
 
Mü'minlere  şefkat  kucağı  
Hasan ile Hüseyin'in ocağı  
Seyyid ve  Şerifler kaynağı  
Mü'minler anası Fatımatüzzehrayı sev.
 
Hasanül Mücteba seçilmişlerden
Her yönden saadete ermişlerden
O dahi şehid edilmişlerden
Cenned gençlerinin Seyyid'i Hazreti Hasan'ı sev.
 
Hüseyni çekdiler kerbelâya  
Uğrattılar türlü türlü cefaya  
Nasıl hesap verirler Sultanül enbiyaya 
Şehidler sertacı Hazreti Hüseyin'i sev.
 
Ehli beyti her an ve daim an  
Ömür boyu sevgilerine kan  
Onlar içün canı gönülden yan  
Resulullah aşkı içün ehli beyti sev.
 
-----------------------------
 
( 3.6.1987 )
 
EDEB YA HU
 
 
İnsan'a yakışan edeb'dir edeb  
Yolları aştıran sebeb'dir sebeb  
Kendini bilmek gerektir gerek  
Bilenler yanında edeb ya Hu.
 
Küçüktün bir dem büyüdün güzel  
Halini biliyormuydun ki ezel  
Yükseklere çıkıpta atma gazel  
Büyütenler yanında edeb ya Hu.
 
İlmin yok idi fakat öğrettiler  
Seni nice zaman bakıp güttüler  
Bir yere getirip adam ettiler  
Öğretenler yanında edeb ya Hu.
 
Cahillik ettin kaç kere af gördün  
Belki gönlünün muradına erdin  
Etrafını zaman zaman yerdin  
Affedenler yanında edeb ya Hu.
 
Gel büyüklenme eyle secdei ahh  
Demiyesin gün geçtikçe vah vahh  
Ediver gönlünü acilen ıslahh  
Salihler yanında edeb ya Hu.
 
Ermeğe çalış kendi özüne  
Kanma sakın cahillerin sözüne  
Aşk sürmesini çekiver gözüne  
Görenler yanında edeb ya Hu.
Dalmağa çalış bahri zatına  
Çıkıver her dem erenler katına  
Erersin elbet manayı batına  
Erenler yanında edeb ya Hu.
 
Geçiver artık ak ile karadan  
Mutlak sevmiş senide yaradan  
Çabuk çıkar kendini aradan  
Çıkanlar yanında edeb ya Hu.
 
Ölmeden evvel ölmeğe çalış  
Sende olanı görmeğe alış  
Hiç iyi olmaz gaflette kalış  
Ölenler yanında edeb ya Hu.
 
Kendine dön kendine dön kendine  
Takılma gayrı varlık bendine  
Ermek için gerçek ALLAH dinine  
Erenler yanında edeb ya Hu.
 
-----------------------------   
 
( 13.12.1987)
 
EY GÖNÜL
 
 
Hak'ı istersen ey gönül  
Kimliğini ararsan  
Bulursun elbet bir gün
Benliğini yararsan.
 
Gaflet edip durma sen  
Ehli derdi ararken  
Yanarsın belki bir gün
Bu sevgiyle coşarken.
 
Sen Sende var olan  
Hak'ı her dem ararken  
Soyun cümle sivadan
Aşıkane yaşarken.
 
-----------------------------  
 
( 7.10.1981 )
 
 
ELBET
 
Sende  başlar  hayatım Gönlümdeki ateşi
Senle bitecek elbet Coşturacaksın elbet.
Sende   ağlar   gözlerim Sen bir ilk bahar yeli
Güldüreceksin  elbet. Ben se son bahar seli
Sen bir Ademi halis Nasıl oldunsa Veli
Bense  gururlu  iblis Olduracaksın elbet.
Olamadım   bir   muhlis Sen bir  gülsün edalı
Olduracaksın   elbet. Bense güle sevdalı
Sen çok eski bir usta Tutunduğum o dalı
Bense  acemi  kukla Kırmayacaksın elbet.
Oynatırsın kabukla Sen bir balsın şifalı
Öğreteceksin elbet. Bense hasta marazlı
Sen Kenan'ın Yusuf'u Bal herkese faydalı
Ben Zeliha tutkusu Deva olursun elbet.
Gelir gaflet uykusu Sen hep vahdette kaldın
Uyandırırsın elbet. Beni kesrete saldın
Sen Musanın Harunu Nerde diye arattın
Ben Mısır Fir'avnu Bulduracaksın elbet.
Düşündürürsün yarını Sen ben dedim çok kere
Pişman etmessin elbet. Akıl şaştı boş yere
Sen gözler açan İsa Perde oldu cevhere
Bense gezer kör ama Bir gün anlarım elbet.
Bilirsinde pek alâ Gayrıya değil sözüm
Açarsın gözüm elbet. Sever içimde özüm
Sen mağarada gizlicek Anladınmı iki gözüm
Ben kapında örümcek Diyende sensin elbet.
Gelen  gitti  görüncek Sen deyince de baktım
Hicret edersin elbet. Birden gönlüme aktım
Sen şirinsin heyhat Hani bir sayacaktım
Bense  amele Ferhat Hepimiz biriz elbet.
Dağı  delmeğe gayret Birlikte sür seyranı
Deldireceksin elbet. Olda  Cemâl hayranı
Sen leylâsın safalı Her gün  eyle bayramı
Bense Mecnun sadalı Yaşamak budur elbet.
Can kaynadı mayalı Fazla söze hacet yok
Tutturacaksın elbet. Etrafta görünen çok
Sensin kül'ün güneşi Gözümden sürmeyi çek
Bense cüz'ün şulesi Ben'i   görürüm   elbet.
 
-----------------------------  
 
( 15. 2.1969 )
 
 
EY CANIMIN CANI
 
Ey canımın canı ey derdimin ilâcı
Ey basiret  gözümün cilâsı
Esselâmü  aleyküm  ve  rahmetullah
Ey gönlümün sultanı ey bahtımın fermanı
Ey Rabbimin KUR'AN'ı
Esselâmü aleyküm ve rahmetullah
Ey arşü kürsün tek Nur'u ilk nefhada öldüren
İkinci nefhada dirilten
Ey israfilin Sur'u
Esselâmü aleyküm ve rahmetullah.
Ey her mevsimde açan kokan solmayan gül
Ey aşıkları  tevhid  nameleriyle doyuran bülbül
Ey ebediyet ve ezeliyet meş'alesi
Esselâmü aleyküm ve rahmetullah.
-----------------------------------
 
( 26. 9.1985 )
 
GEL
 
Kendine dön bak haline acı  
Ağartmışsın o gür siyah saçı  
Başına konsa da saltanat tacı  
Aldanmadan kanmadan hemen GEL.
 
Kabuğunu  kırıp çık ortaya  
Geçmiştir artık bakma arkaya  
Bürün bu gün fakir bir hırkaya  
Zincirleri kır kopar da GEL.
 
Bütün bağları bir tarafa at
Dünyayı  nefsini bir  pula  sat
Yürü ara ilmine ilim kat
Hürler gibi hür olmağa GEL.
 
Ne arar isen gönülde ara  
Terk eyle dünyayı sat bir pula  
Eyme başını bir an dahi kula  
Hakkı arayarak sorarak GEL.
 
Her şeyin her an hakkını ver
Böylece  gerçek  yalnızlığa er
Bunalırken dar geldiğinde yer
Kapıyı vurmadan hemen GEL.
 
Gönül  sazın  telini bularak  
Aşk mızrabın kâlbine vurarak  
Hak  ateşi  benliğini  sararak  
Varlığından  soyunarak GEL.
 
Terk eyle benliğinden her şeyi
Ayırıp senliğinden sen seni
İdrak edip Ademdeki o demi
Sendeki beni bulmağa GEL.
 
Uyuma seherlerde kalk erken  
Azalt  hem günlük yemeği yerken  
Gözünü aç henüz vakit varken  
Sendeki seni bulmağa GEL.
 
Ko kapıda kalsın lâkabın  
Okunmak ister gerçek kitabın  
Kendinden kendine olsun hitabın  
Gir içeri hemen tedrise GEL.
 
Burda Cennet bahçeleri vardır  
Etraf dikenli talipler azdır  
Gönlü dar  olana her yer dardır  
Varlığı seyr için enginlere GEL.
 
Pervane olup ateşe atıl  
Çık pazara yarım akçeye satıl  
Gel dönerek Aşk seline katıl  
Durmadan akarak deryaya GEL.
 
Var sana hemen Haktan bir müjde  
Görmek ister seni Rab bu işte  
Kazandı  birçokları  geçmişte  
Sermayeni sende almağa GEL.
 
Bir yüce sultanın kulusun  
Kendine baksana ne kadar ulusun  
Ama ne yazık ki susuz kurusun  
Çağlayana hayat bulmağa GEL.
 
Kendini  sanma  sade bu  beden  
Olmaya bak nefsini terkeden  
Yarına kalırsa ne gelir elden  
Gerçek benliğini bulmağa GEL.
 
Varlığın Hakdan  gayrı  şey  değil  
İnad edme gayri huzurda eğil  
Benim dediğin varlık senin değil  
Gerçek senliğini bulmağa GEL.
 
-----------------------------   
KONYA
( 13.12.1986 )
 
GÖR BENİ
 
 
Bir gün uyanırsan eğer erkenden  
İbret alırsın belki güneş doğarken  
Kendini bulmak için haber sorarken
Uyan artık durma sen gör beni. 
 
Ademi iyi tanı kendine bak  
Melekleri secdeye eğdi Hak  
Gönlünde hürlük meş'alesi yak
Bütün esmalarımla gör beni.
 
İdris ile seyran et gökleri  
Sonrada seyreyle yerleri  
Gerçek varlığından al haberleri
İdris'in tedrisi ile gör beni.
 
İbrahimle olmaya bak Halil  
Ekmeyi yemeyi eyle kalil  
Nefsini kes öldür olsun zelil
İsmailin gözlerinde gör beni.
 
Yıkılmış Kâ'ben eyle mamure  
Hacı ol Kâ'beni dön habire  
Kulak ver Manâdan gelen habere
Siyah  taşta  köşede gör  beni.
 
Bir güzel zem zem iç kana kana  
Koş Rabbine yalvar yana yana  
Hakkın dostluğunu ana ana
Zemzemin özünde  gör beni.
 
Yunus gibi atlarsan denize  
Balık gibi rastlarsan bir azize  
Kıssalar armağandır Haktan size
Balığın karnındayken gör beni. 
 
Musa ile ol istersen yoldaş  
Sırrına vakıf olmaya bak kardaş  
Gel sende turi sinaya yaklaş
Len tereni'de gör beni.
 
İnni enallah nedir anla
Aşk kitabı yazılır ancak kanla
Varamazsın Hakka bilmiş ol zanla
Musanın kitabında gör beni.
 
Vadi'i eymene gel buluş
Bu yollardan geçer kâmil oluş
Gece gündüz çalışmaya alış
Vadi'i eymende gör beni.
 
İsa gibi Ruhûl Kudüsten al  
Gökte enginlere seyrane dal  
Bulamaz her İnsan böyle bir hâl
Mescidil Aksada Kûdüste gör beni.
 
Meryem ile ol bir zaman hem dem  
İsa'nı doğur yarın değil bu dem  
Varlığında ara bul kendini hem
Esmada müsemmada Ruhullahda gör beni.
 
Ol Muhammedi bulursun Vahdeti  
Bırakma elden sakın gayreti  
Dönünce kendine edersin hayreti
Peygamberin yolunda Sıratullahda gör beni.
 
Mi'raca çıktığında bir gece  
Sırrından duyarsın bir bir hece  
Rabbınla hem dem olursun gizlice
Sabah olunca (Men Reani)  de gör beni.
----------------------------- 
 ( 16.11.1986 )
 
GELME NE OLUR
 
Dünyada yaşamak istersen eğer. 
Hayatını sürdürmek  nefsinle. 
Vazgeç bu sevdadan beni dinle. 
            Gelme bana gelme sakın gelme ne olur!
 
Varlığını tüm sarınca arzular. 
Dostun olunca bütün arzlılar. 
Böyle geçip giderken hep sancılar. 
            Gelme bana gelme sakın gelme ne olur!
 
Yaşım gelip durur filân seneye. 
Hep bağlanmışsın durmadan eneye. 
Çekmişken dünyayı bir güzel sineye. 
           Gelme bana gelme sakın gelme ne olur!
 
Vardır sende sıhhat zaman para pul. 
Hep  bunlara  olduğunda  gerçek  kul. 
Meşrebine  uygun   gelenleri   bul. 
           Gelme bana gelme sakın gelme ne olur!
 
Var git bir güzel hayatını yaşa. 
Koş  önüne gelen her  türlü aşa. 
Geçirdiğinde yıllarını boşa. 
           Gelme bana gelme sakın gelme ne olur!
 
Eğer Hakka olmak istersen yâr. 
Bu işte vardır dersen gerçekten kâr. 
Ağlarsan  hep durmadan  zari  zar. 
           Gelme bana gelme sakın gelme ne olur!
 
Nefsini tanımak için dünyada. 
Ruhunu bulmak için ukbada. 
Bunları kaybedersin hemen sonunda. 
           Gelme bana gelme sakın gelme ne olur!
Aşık olmak için sende mevlâya. 
Uğrarsın bin  bir  türlü  belâya. 
Sonunda  sıran  gelir  salâya. 
           Gelme bana gelme sakın gelme ne olur!
Sevgin coşunca yıkar dünyayı. 
Kalmaz geçmişinden güzel bir anı. 
Kaçırırsın Dünyadaki devranı. 
           Gelme bana gelme sakın gelme ne olur!
 
Var  git  hayatını benliğinle  yaşa. 
Vurursun  yaklaşma başını  taşa. 
Sen  sen ol ben  olma vakitsiz haşa. 
           Gelme bana gelme sakın gelme ne olur!
 
İstersin amma Hakka varmak tezelden. 
Bu işlere soyundun mu? ezelden. 
Nasib almak (can vermektir) güzelden. 
           Gelme bana gelme sakın gelme ne olur!
 
Dalmak istersin bir derin deryaya. 
Boğulurken başlarsın uzun feryada. 
Kalmaz varlığından bir çöp deryada. 
           Gelme bana gelme sakın gelme ne olur!
 
Atarsan kendini aşkın seline. 
Ne geçer bilmem ki nefsinin eline. 
Söğüp sayarsan geleni diline. 
           Gelme bana gelme sakın gelme ne olur!
 
Rabbını bulmak  için bir yerde. 
Perdeler kalmayınca ara yerde. 
Kâfir olursun Rabbi görünce her yerde. 
            Gelme bana gelme sakın gelme ne olur!
 
Sanki olmuşsun Hakka bir güzel kul. 
Yürü git uygun dostlarını bul. 
Rahat edersin böylece ol bir kul. 
            Gelme bana gelme sakın gelme ne olur!
Hayatını sürdür zahirinle. 
Gönlünü avut her dem benliğinle. 
Yaşa durma her zaman senliğinle. 
            Gelme bana gelme sakın gelme ne olur!
Pervaneyi ibret alma sakın. 
Yanarsın pek bana olmada yakın. 
Hele geçmişlerin haline bakın. 
            Gelme bana gelme sakın gelme ne olur!
 
Bir  gün yaklaşayım dersen nefsinle. 
Bu işler öyle olmaz beni dinle. 
Daldığında gaflete sen senle. 
            Gelme bana gelme sakın gelme ne olur!
 
Göze alamassan ölmeyi bu gün. 
Geçen geçti geride kaldı dün. 
Kapalı durup açılmadıysa gözün.
            Gelme bana gelme sakın gelme ne olur!
 
Bana yaklaşıpta beni  göremessen. 
Gönlümdeki gerçeğe eremessen. 
Bu  bilmeceyi hemen çözemessen. 
            Gelme bana gelrne sakın gelme ne olur!
 
Mevlâna  dedi ne olursan olda  gel. 
Bizim sözlerimiz imadır bunu bil. 
Mutlak  varlığına  hemen  eğil. 
            Gel bana gel bana sakın geç kalma ne olur!
 
----------------------------- 
 
( 13.5.1979 )
 
 
GEREK
 
Hakka varmak ister isen  gönül yolun tutman gerek  
Üzerinden varlık  yükün hemen çabuk  atman gerek  
Birde kâmil yere varıp evvel elin tutman gerek  
Yedi deniz beş deryadan hemen aşıp geçmen gerek  
Ateşi Aşkla  sûzan olup  gece gündüz yanman gerek.
-----------------------------
 
Secdedir Beşeri İnsan eden İnsanı Canan  
Sende secde et daim olasın Hakka yaran.
-----------------------------    
San'at   ilim  musiki birde aşkı  İlâhi  
Var ise eğer gayreti olur İnsan Vallahi.
-----------------------------  
 
( 10.10.1977 )
 
GÖRDÜM
 
 
Bir an şöyle dalmış idim derinden  
Belirdi  sırlar  gönlümde  hafifden  
Zerreler  ENEL HAK diye çağrışıyordu  
Hep  maddeler  manâya  koşuyordu.
 
Onlardan zuhur eden esrar'ı gördüm  
Akılları durduran ihtişamı gördüm.
 
Her  şey kemâlde sevâl yok yok  
İlâhi  sırları  gönlüne  sok  sok  
Sakın  kalma sen gaflette kardeşim  
Zikrullahdır benim her şeyim.
 
Gaflette kalmayan canları gördüm  
Kendinden geçmiş aynaları  gördüm.
 
Gönlüme baktım ben  bende değilim  
Sırlıyı görüp  rükua eğildim  
Senlik   benlik   kaydı   böylece  bitti  
Düşmanlarım   dahi  dost   olup  gitti.
 
Kemâlde olan Cemâlleri gördüm  
Şanı yüce olan erenleri gördüm.
 
Alem devirde devamlı manâlı  
Aşk kervanı yürümekte edalı  
Gönlümüzde safalı Mustafalı.
Habibe habib olmuş habibleri gördüm  
Aleme sultan olmuş fakirleri gördüm.