info@ellidokuz.com
Dolar Alış
:
7.8025
Dolar Satış
:
7.8166
Euro Alış
:
9.2387
Euro Satış
:
9.2554
Aranıyor, lütfen bekleyiniz...

Gönülden Esintiler - 7

( 10.2.1963 )
 
 
HAYÂL ALEMİ   DÜNYA
 
 
HAK yoludur bizde geldik dünyaya  
Bak kalmıyor hiçte mal mülk ukbaya  
Nasibinde var ise alırsın buradan  
Maziinde  olursun sende bir hatıradan
 
Zavallı  Necdet  sende  düştün  esfele  
Çıkmaktır kuyudan en müşkül mes'ele
 
 
Dünya bize her an efsun okuyor  
Sonra hemen dize gelsin bakıyor  
Aldanmamak bu süfli miskine  
Yapmalı hep ne isterse tersine
Zavallı  Necdet  sende düştün  esfele  
Çıkmaktır kuyudan en müşkül mes'ele
 
Hayatta iken yönünü döndürmessen kıblene  
Ahirete gidince güvenilir mi ilmine  
Bak günümüz hep beş pula gidiyor  
HAK bizden mutlak İLLÂ istiyor
 
Zavallı  Necdet sende düştün esfele  
Çözülür sabırla en müşkül mes'ele.
 
-----------------------------  
 
( 27.8.1988 )
 
 
KUR'AN OKU
 
 
Ey hitabı İlâhiye mazhar  
Gönlündeki güzeli eyle izhar  
Çekmeden seni içine mezar  
Şevk ile kendine Kur'an oku.
 
Yaşayan var nice gaflet ehli  
Görürler hayatı  toz pembeli  
Zannederler  ki uzun vadeli  
Gafletle yaşayana Kur'an oku.
 
Kabre girmiş biçare ölüler
Arkadan çoğu hayır beklerler
Fatiha isteyip yad ederler
Evvel gidene Kur'an oku.
 
Öğrenir belki birkaç mesele  
Tamamen düşmemişse esfele  
Uğraşman gider sanma nafile  
Bıkmadan cahile Kur'an  oku.
 
Zevkine varmıştır mutlak elbet
Ondaki sırra etmiştir hayret
İdrak edende hayreti seyret
Sıkılmaz hiç alime Kur'an oku.
 
Neşelendirmek için dervişi  
Varsa bile bin bir işi  
Nasıl olur bak zikre girişi  
Hak içün dervişe Kur'an oku.
 
Ariftir cümle gerçeği bilen
Odur İrfan ocağından gelen
Doğruca Hak yoluna giden
Halk içün Arife Kur'an oku.
 
Seni dokuz ay taşıyan  
Gece gündüz  gözünde ışıyan  
Her hastalandığında acıyan  
Fedakâr anana Kur'an oku.
 
Bir ömür dışarlarda çalışan  
Sana hep yedirmeğe alışan  
Hayat boyu dünya ile yarışan  
Cefakâr babana Kur'an oku.
 
Nice dostların vardı  geçmişte  
Mevla seni bir güzel seçmişte  
Bugün her fırsat elinde işte  
Lütfet dostlarına Kur'an oku.
 
Anlamaya bak İlâhi kelâm  
Nasıl duymazsın sana selam  
Hissedersin hep bunca ilhâm  
Gafil olma bilerek Kur'an oku.
Vardır onda Peygamber kıssası  
Mevzular hassasların hassası  
Hep toplar kimin varsa hissesi  
Yazık etme duyarak Kur'an oku.
Rahmed istersen Peygamberinden  
Hemen kalk çabuk fırla yerinden  
Yüzünden veya ezberinden  
Sevgili Peygamberine Kur'an oku.
 
-----------------------------   
 
( 14.12.1985 )
 
KONYA KONYA
 
Gel gönül enginden süzülüp yere doğru  
Yolumuzu tutalım bir yüce ere doğru  
Coşkun sele kapılıp giderken deryaya doğru  
Yorulup bir dala konalımmı? Kon'ya Kon'ya.
 
Bir şehre vardı uzaktan yolumuz
Kalmadı  gitti  sağımız  solumuz
Bir oldu edna ile ulumuz.
Burası  neresidir  dedim Konya Konya. 
 
Mevlâna dediler bir vechi vardır  
Aşıklara her dem bulunmaz yardır  
Gönlüne dolanlar elbet bahardır  
Burası neresidir?  dedim Konya  Konya.
 
Tebrizli Şems parlamakta ortada
Cesedi kuyuda kendi alâda
Ne olduğu bilinmez halâda
Burası  neresidir  dedim  Konya  Konya. 
 
Sadreddin'i Konevi'de vardır erlerden  
Muhyiddin'i geldi uzak illerden  
Derya'ya daldılar geçip göllerden  
Burası neresidir? dedim Konya Konya.
 
Mevlânadan sardı bir aşk cihanı
Bulunmaz o demlerin anı zamanı
O meclis dost edinmiş yarı ayarı
Bizde o meclise konalım'mı? Kon'ya Kon'ya.
 
Varlık gemisi dolandı dünyayı
Yokluk sahiline geldi dayandı
O yerde kapalı gözler uyandı
Bizde o yere konalım'mı? Kon'ya Kon'ya.
 
Öyle bir şehir ki şehirler hası
Tutulmaz orda hiç aşıklar yası
Okunur devamlı gönlüm Elif bası
Seni unutmak mümkün'mü? Ahh Konya Konya
 
Yeşil türbe alemi coşturdu ezelde  
Ne değerler vardır ordaki güzelde  
Mevlevide'ki şiirde gazelde  
Dostları toplayandır Konya Konya.
 
Alâattinden bir bak aşağı
Doyulmaz seyrine doğarken şafağı
Bölük bölük geçer aşıklar kuşağı
Bizde bu tepeye konalım'mı? Konya Konya.
 
Şeb'i aruz düğün gecesidir Ölüm  
Bu oyunu oynayabilirmisin gülüm  
Seni kapıp gittiğinde coşkun selim  
Sahiline attığı yerdir Konya Konya.
 
Mesnevide dizilidir inciler  
Aşıklar bütün sırları inceler  
Kervanları bir  güzel  şehre indiler  
Bu indikleri yerdir Konya Konya.
 
Mevlâna dedi altı ciheti kapa
Aklı olan varlığını hemen yaka
Bu işler acildir hiç değildir şaka
Gerçek konucu isen kendine Kon'ya Kon'ya.
 
Ufuklarda arama sakın güzeli  
Bilmezmisin sen ezelisin ezeli  
Bu sırları gönlümüzde bildik bileli  
Bizdedir Konya gel de Kon'ya Kon'ya.
 
-----------------------------
 
( 21. 8.1988 )
 
KADİR GECESİ
 
 
Bir kadir gecesiydi o akşam  
Cümle yaran topluydu o akşam  
Ne alemdi ne alemdi o akşam  
Şeyhimle son kadir gecesiymiş o akşam.
 
Canlar toplanmış sanki semada  
Dergâha gökten nurlar dolmada  
Bütün dervişler hep yol almada  
Şeyhimle son kadir gecesiymiş o akşam.
 
Pek konuşmuyordu  çünkü yorgun  
Konuşturuyordu  canları  dalgın  
Gecenin feyzi herkese yaygın  
Şeyhimle son kadir gecesiymiş o akşam.
 
Bir vuslat ve gariplik hali idi  
Ey canlar kadrinizi bilin dedi  
Hepimize tek tek gülümsedi  
Şeyhimle son kadir gecesiymiş o akşam.
 
Yemeğe oturduk hep birlikte
Sofra'i maideden yedikte
Allah bize lütfetti dedikte
Şeyhimle son kadir gecesiymiş o akşam.
 
Başladı zikri tevhid şevk ile  
Name name döküldüler dile  
Verdik canları coşkun sele  
Şeyhimle son kadir gecesiymiş o akşam.
 
Aşık Hüseyin başladı söze
Ayan oldu sırlar kapalı göze
Nasıl geçilmez bu halde öze
Şeyhimle son kadir gecesiymiş o akşam.
 
Görmedi bir daha kadir gecesi  
Amma kadrini  bilenlerin yücesi  
Düşmedi ağzından aşkın hecesi
Şeyhimle son kadir gecesiymiş o akşam.
 
-----------------------------  
 
( 15.5.1982 )
 
KİME
 
 
Dünyaya geldik iradesizce  
Yaşarız gafletle gündüz gece  
Akıllar kemale ermeyince  
            Gün kime sene kime ömür kime?
 
Gaybdan şuhuda eyledik sefer  
Yürüdük gurbette şamu seher  
Biraz gam hüzün biraz da keder  
            Hayat kime memat kime mevt kime?
 
Kazandık güya maddeyi malı  
Evlâtlar cümle dostlar iyali  
Bunlar dünyanın tutulan dalı  
            Mal kime mülk kime evlât kime?
 
Haktandır  başımıza   gelenler  
Hepsi çileden geçti erenler  
Postları  gamhaneye  serenler  
            Keder  kime hüzün kime gam  kime?
 
Zorlanma kaçamassın kaderden  
Ölsende her gün hüzün kederden  
Bozulmaz takdir ne gelir elden  
            Gazap kime isyan kime nisyan kime?
 
Zuhur eyler alemde bin türlü
Diler  açık diler bakar örtülü
Hepside birer geçer görüntü
            Hak kime Hakkı kime Hakim kime?
 
Maddeden manâya geç görüver  
Libası hiçliği gel örüver  
Alemin defterini dürüver  
            Ahret kime Cennet kime kevser kime?
 
Gözün aç bak görünen dost yüzü  
Eğer kendinde buldunsa özü  
Duyduğun cümle söz Hakkın sözü  
            Hak kime  batıl kime  gerçek kime?
 
Candan Canandan haber almayan  
Bahrı zatına hemen dalmayan  
Cura'yı teli vahdet çalmayan  
            Can kime Canan kime Cemâl kime?
 
Varlığın birliğinde  her  şeyin  
Hakikate baş eğip beli deyin  
Sofrai Maide'den de yeyin  
            Nefis kime Ruh kime Rahmet kime?
 
Silkin üstünde kalmasın turab  
Batınına verir bir çok azab  
Hesapların ne incedir yarab  
              Gizli kime sır kime esrar kime?
 
En son zuhurun oldu beşerde  
Hesap görürsün neden mahşerde  
Alemi kapladın dışta içerde  
            Rasûl kime Kitap kime İnsan kime?
 
Semanın hüznü oldu bir kuşa  
Bizde vahh vahh ettik takılırsa  
Hoş görür bizi dedik mazurca  
            Kus kime bülbül kime gül kime?
 
----------------------------- 
 
( 8.10.1978 )
 
KIYMETİNİ BİL
 
 
İbret gözün aç kıl temaşa alemi  
Hele bul o dünyadaki Ademi  
Cenabı Mevlâm yitirmeden vadeni  
Ömrünün değerini kıymetini bil.
 
Anladınsa eğer o esrar'ı mim'i  
Buldunsa eğer Muhammedil emin'i  
Açtınsa eğer Hakka gönlü sineni  
Gönlünün değerini kıymetini bil.
 
Gülleri görürsün mevsiminde açar  
O Cemâlden türlü kokular saçar  
Rayihası her seherde göklere uçar  
Kokunun değerini kıymetini bil.
 
Gül dediğin ağaçta kemâldir  
Nur'u Muhammedi onda Cemâldir  
Aşıklara koku renk Haktan selâmdır  
Gülünün değerini kıymetini bil.
 
Aşık hemen gel kendini bul  
Eğer Hakka olur isen tam kul  
Dünya ve masiva etmez de bir pul  
Kulluğun değerini kıymetini bil.
Aşıklara hor bakmayın sakın  
Huzura girerler hep akın akın  
Yanlarına varınca edebini takın  
Aşıkların değerini kıymetini bil.
 
Gelin hep beraber aşka yanalım  
Rasulûllahı gönülden içten analım  
Ondaki esrar'ı İlâhiye dalalım  
Sırrının değerini kıymetini bil.
 
-----------------------------   
 
( 15.10.1977 )
 
KÂMİLLERİ  BUL
 
 
Nerde baba kardeş hani deden  
Savrulursun bir gün toz gibi yerden  
Bunları düşünde ecelden evvel  
Yürü durma kâmilleri bul.
 
Zannetmeki ağyarsın  
Bilki  sende  bir  yarsın.
 
Üzülme efendim umutsuz olma  
Günahım çok diye yirinip durma  
Cahilede sakın akıl danışma  
Yürü durma kâmilleri bul.
 
Zannetmeki ağyarsın  
Bilki  sende  bir  yarsın.
 
Cahildir taş  ile  toprağa koşan  
Böylece bir ömrü bigâne aşan  
Bulamaz   aslını  yolunu  şaşan  
Yürü durma kâmilleri bul.
 
Zannetmeki ağyarsın  
Bilki  sende  bir  yarsın.
 
Geçen geçmiş gelecek ise mübhem  
Nasibin şu demdir şu demdir şu dem  
Olmak ister isen sende bir Adem  
Yürü durma kâmilleri bul.
 
Zannetmeki ağyarsın  
Bilki  sende  bir  yarsın.
 
Ademdir bu alemin varlığı özü  
Duyanda odur Mevlâdan ilk sözü  
Gafletten uyanda aç iki gözü  
Yürü durma kâmilleri bul.
 
Zannetmeki ağyarsın  
Bilki  sende  bir  yarsın.
 
-----------------------------   
 
KONYA
( 13.12.1987 )
 
 
KANARCASINA
 
Hak'ka bağlan ey gönül  
Aşk'a dağlan sende gül
Ariflere verde el  
           İç meyinden kanarcasına.
 
Meleklere bak hele  
Hep vermişler el ele  
Haydi sende gelsene  
            Enginlere uçarcasına.
 
Bütün benliğini kaplasa  
Yüreğin hop hop hoplasa  
Misk'ü amber koklasa  
           Topla seni sararcasına.
 
Kendine dön zorlansanda  
Nefsin ile bozuşsanda  
Bağzan mağlup olsanda  
            Yine saldır yararcasına.
 
Derindir belki kaynağın  
İyi bas kaymaz ayağın  
Nasıl eridi dağı Ferhad'ın  
           Sende vur kazarcasına.
 
Kendini aşmayı dile  
Nefsini verip yele
Hakkın yardımı gele  
            Neş'elen coşarcasına.
 
Yönünü Hak'ka döndür  
Gün bak bu gündür  
Nefis ateşin söndür  
            Hak'ka bağlan taparcasına.
 
 
-----------------------------  
 
( 25.1.1978 ) 
 
 
KEMÂL YOLU
 
 
İster isen gönül tapusun  
Hemen tut  şeyh kapusun  
Bekle bir gün alırlar içeri  
Sakın çıkma ordan dışarı.
 
Hizmete başla durmadan  
Hemen geç akla karadan  
Kanlar aksada yaradan  
Sakın ayrılma  o yardan.
 
İstiğfar salâvat tevhid oku  
Başlar isen açılır Cennet yolu  
Gönlüne batınca aşkın oku  
Hemen  duyarsın  manâdan  koku.
 
Evvelâ nefsi emmare gelir karşına  
Vur  Zülfikârı  ALİ   aşkına  
Bakma haline döner şaşkına  
Bir daha vur ALLAH aşkına.
 
Kan akar yerlere  saçılır  
Kişi sonra levvameye seçilir  
Burada da nice günler geçilir  
Aşk şarabı yavaş yavaş içilir.
 
Gün gelir mülhimeye yol olur  
İşte  HAK'kın sırat'ı budur  
Gaflette kalıpta olma mağdur  
Yolunu tıkar bir küçük gurur.
 
Böyle nice makam görülür  
Aşk gömleği sıra sıra örülür  
Gözlerinden  kanlı yaşlar dökülür  
Sabredersen sonunda Cemalûllah görülür.
 
-----------------------------  
 
( 4.10.1979 )
 
LEYLEİ KADİR
 
 
Leylei kadre ermek  
Ne güzelmiş bir bilsen  
Leylei kadre eren kişi  
Kendi kadrini bilse gerek.
 
Kendi kadrin bilmeyeni  
Leylei kadir neyine gerek  
Hüda bilirdi onu ki  
Bin aydan hayırlıdır.
 
Kendi hayrın bilmeyenin  
Onun hayrı nesine gerek  
Kadrini  bilen  kişi  
Sıkı tutar baştan işi.
 
Her geceyi kadir bilir  
Aydınlanır onun içi  
Leylei kadrin sırrına  
Varmak ister isen.
 
Ondaki  gizli  manâyı  
Hemen tatmak istersen  
Senede bir dönüp gelen  
O geceyi bekleme.
 
Her gece bir kadirdir  
Hâttâ her an bir kadir  
Onların  kıymetini  bil  
Olsun her anın kadir.
 
İşte hayat budur gaye bu  
İnsandaki maye bu  
Bunu anlamak için  
Bilirmisin  ne  gerek.
 
Bir mürşidi kâmile  
Bende olup seyretmek
Evvel kadrini bilmeyi  
Vazife edinerek.
 
 
 
 
Sabah akşam durmayıp
Zikre devam ederek
Nardan Nur'a doğru
Yavaş yavaş yükselerek.
 
Evvel  kendi  kadrin  
Sonra  mürşidin  bilerek  
Sonra Kur'an sonra Hadis  
Sonrada kalbin bilerek.
 
Aşkı İlahi feyzi mutlak
Lütfu ihsan bularak
Ancak Leylei kadrin
Kadrini böylece bilir kişi.
 
Başka   türlü  nafile  
Yaptığı  nafile   olur  
Senede bir kazandığı  
Ahiretinde yetmez olur.
 
Gönül ehli olanlar
Taklidi takvadan geçerler
Kanat  açıp   göklere
Enginlere   uçarlar.
 
Sayıları hesapları  
Ehline bırakırlar  
Dost ile dost olup
Dostla seyran ederler.
 
Kadrin kıymetin bilip
Her an bayram ederler
Necdet  sende kadrin bilirsen
Dostla seyran edersen.
 
Yarla bayram edersen  
Muradına  erersen  
Hemen secdeye kapan  
Mevlâ'dır bunu yapan.
 
Gevşek  davranıp
Yolundan  sapan
Nefsine mağlûp olup
Elbet kalır yayan.
 
Tevhid zevkine ermez  
Sanki gelir yavan  
Menziline erişmek için  
Sıbgatullah'a boyan.
 
-----------------------------
 
( 15.11.1977 )
 
MÜNACAAT
 
ALLAH ALLAH ALLAH ALLAH
Dem bu demdir  
Devran bu devran
Gül bülbüle hayran
Bülbül güle suzan
Gönüllerde seyran
Gözlerde nihan
Zatında mihman
Sıfatınla üryan
Ey sevgili İnsan
Hacetimiz var her an.
-----------------------------  
 
( 7.7.1977 )
 
MEVLÂM SENİ ÖZLERİM
 
Nasihattir hep sözlerim  
Bak gafletsiz söylerim  
Dalar gider gözlerim.
Mevlâm seni özlerim  
Hep yolunu gözlerim.
 
Gündüz işte gece düşte  
Bigâneyim görünüşte  
Her gönlüme girişinde.
 
Mevlâm seni özlerim  
Hep yolunu gözlerim.
 
Bak aleme ibret ile  
Topla gülü demet ile  
Hak yolunu bile bile.
 
Mevlâm seni özlerim  
Hep yolunu gözlerim.
 
Sensin Rahman sensin Rahim  
Sensin kadim Sensin daim  
Fakirlerden bir fakirim.
 
Mevlâm seni özlerim  
Hep yolunu gözlerim.
 
-----------------------------   
 
( 17. 8.1988 )
 
 
MEVLA'YA KUL OL
 
 
Gençlikte yapılan ibadet  
Getirir sana her türlü gayret  
Bu istikamet üzere sabret  
Gençlikte Mevla'ya kul ol her zaman.
 
Yaşın ilerliyor yavaş yavaş  
Kendinle olmaya bak ey kardaş  
Vakit geçirmeden Hakka yaklaş  
Olgunlukta Mevla'ya kul ol her zaman.
 
İhtiyarlıyorsun her geçen gün  
Giydiğin keten oldu belki yün  
Yine geçti boş yere bugün dün  
Ölmeden Mevla'ya kul ol her zaman.
 
Uyanıp yataktan zinde olup  
Varlığını düşünceye dalıp  
Gaflet uykusundanda uyanıp  
Sabahları Mevla'ya kul ol her zaman.
 
Öğlende dinlenirsin biraz  
Dikkat et gelmesin sana araz  
Olsun sinek vızıltısı saz  
Öğlenleri Mevla'ya kul ol her zaman.
 
Gölgeler olunca iki misli  
Fani yavaş yavaş olur hisli  
Salâtu vusta olur bahisli  
İkindileri Mevla'ya kul ol her zaman.
 
Akşam vaktinde kararır etraf  
Garipler olur hepsi bir tuhaf  
Başlar aşıklar gönlünde tavaf  
Akşamları Mevla'ya kul ol her zaman.
 
Yatsıda gizlenir bütün alem  
Görünmez şekil suret hem  
Koyulaştığında İlahi dem  
Yatsıları Mevla'ya kul ol her zaman.
 
Gecelerde ne sırlar var bilsen  
Sende canan sohbetine ersen  
Hak Cemale ermeyi dilersen  
Geceleri Mevla'ya kul ol her zaman.
 
İyi olduğun zamanda çalış  
Böyle olur gönülde açılış  
Dünya hayatı yarıştır yarış  
Sağlıkta Mevla'ya kul ol her zaman.
 
Hasta olsanda arada biraz  
Herkesi uğraştırır bu maraz  
Yemeği içmeği hesapla az  
Hastalıkta Mevla'ya kul ol her zaman.
 
Ölüm bileti gelmeden evvel  
Ol hakkın dileğine tevekkel  
Hiç vakit geçirme kendine gel  
Dünyada Mevla'ya kul ol her zaman.
 
-----------------------------  
 
( 20.1.1963 )
 
MELEKLERDEN KONUŞAN
 
 
Üç yıl oluyor İsrafilin surun duyalı  
Üç yıl oluyor Azrailin nefsim alalı  
Üç yıl oluyor Cebrailden sırlar duyalı  
Üç yıl oluyor Mekâilden hayat bulalı. 
 
Evvelce dinler idim bunları  
Kesrete boğarlar idi birleri  
Üstümde iken dünya kirleri  
Duymazdım hoş bahçede kokan gülleri. 
 
Gafletle geçti böyle hep yıllar  
Bakardım uzaklara kapalı idi yollar  
Nerden nereye gidiyoruz ey dostlar  
Müşkilime cevap verecek yokmu? 
 
Namaz kılardım her gün  
Oruçlu idim çok gün  
Çalışırken her geçen gün  
Zevk olmazdı gönülde bir gün. 
 
Kulak sağır gözler görmez  
Nefis ağır Ruhum çekmez  
Yol uzun çabuk bitmez  
Yolcuyum acep kılavuz yokmu?
 
DEDİ   İSRAFİL
 
Böyle ten kabrinde yatarken ben  
Kulağıma hoş sedalar geldi dedi  
Kalk artık uyan  İsrafilim ben  
Gamı at nefsi bırak tut elimi  
Hakkın huzuruna çıkarayım seni
 
DEDİ    AZRAİL 
 
Dünyaya niçin sıkı sarıldın  
Nefsin alınca bana neden darıldın  
Üzülme sakın ölürüm diye sen  
Sonsuz hayatı bağışladım sana ben  
Biraz gayret birazda sabret  
Sonunda dostunla olursun elbet.
 
DEDİ CEBRAİL
 
Yalan yanlış öğrendiğin bilgiler  
Eğridir dünyadaki bütün çizgiler  
Gel sana HAK'tan anlatayım  
Boynuna altun halka takayım  
Duyduğun sırları kalbinde saklatayım  
Bak ikinci doğuşta neler göreceksin  
Aynel yakıyni aynen bileceksin.
 
DEDİ MEKÂİL
 
Dünyada gezen ölülere aldanma  
Ehli keyfe uyup gaflete dalma  
Ehli beyte uyki seni sevsinler  
HAKKIN huzurunda şefaat etsinler.
 
İşte bir elim gönlüne ekiyor Nurları  
İşte bir elim gönlüne saçıyor sırları  
Zamanı gelince bunları biçersin  
Bire bin varmış o an seçersin.
 
Kervan yolda yolcu isen gidersin  
Dünyayı sevdin ise ahireti bilmessin  
Çabuk çabuk yavrum ömrün bitiyor  
Uyan uyan Necdet gece geçiyor.
 
Ol zaman cesedimden doğruldum  
Ruhumu ve Nefsimi bir birinden ayırdım  
Yavaş yavaş gafletimden ayıldım  
Düşümde gördüğüm pire bayıldım.
 
Kalktım baktım şeyhimmiş  
HAK Cemalin biraz açmış  
Oradan Vahdet Nurları saçmış  
Hayallerin cümlesi kaçmış.
 
Dedi işte hep biziz  
HAK'tan başkasın bilmeyiz  
İSRAFİL AZRAİL CEBRAİL MEKÂİL  
İşte burdada NUSRET'iz.