info@ellidokuz.com
Dolar Alış
:
32.1421
Dolar Satış
:
32.2000
Euro Alış
:
34.8413
Euro Satış
:
34.9040
Aranıyor, lütfen bekleyiniz...

Cumhuriyet Ve Laiklik Kitabı Yayımlandı

ÇYDD’nin “Cumhuriyet ve Laiklik” Kitabı Yayımlandı

Kitapta bu soru, Prof. Dr. Aysel Çelikel, Prof. Dr. Emre Kongar, Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Taner Timur, Prof. Dr. Özer Ozankaya, Prof. Dr. Birsen Gökçe, Doç. Dr. Ahmet Yıldız, Prof. Dr. Gamze Y. Özdemir, Prof. Dr. Harun Tepe, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Prof. Dr. Nergis Mütevellioğlu, Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu, Dr. Murat Katoğlu ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen’in değerli katkıları ile gerekçelendirilerek yanıtlanıyor.

Kitapta laiklik savunusunun önemi ÇYDD’nin unutulmaz Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan’ın şu sözleriyle aktarılıyor: “Laiklik Türkiye için kamusal ve siyasal yaşamda din kurallarından arınmış, insanların eşitliğini, aklı ve bilimi temel almış bir yaşam biçimidir. Dinsel inançların, hangisi olursa olsun, özel alanda özgürce yaşanacağı ancak ‘demokratik düzeni yıkıp yerine geçme ve toplumsal düzene egemen olma girişimlerinin yasalarla sınırlanacağı’ bir düzendir bize göre laiklik.” Editörlüğünü ÇYDD Onur Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nergis Mütevellioğlu’nun üstlendiği kitapta laiklik ilkesi, tarihsel, hukuksal, felsefi, siyasal, sosyolojik, sosyo-kültürel ve sosyal politik perspektiflerden inceleniyor. Laik devlet ve laik toplum ile eşitlik ve özgürlük idealleri, demokrasi ve insan hakları, sosyal devlet ve hukuk devleti anlayışları arasındaki içsel bağlantılar analiz ediliyor.

Ayrıca eğitim ve sağlık hakları ve yoksullara yönelik sosyal yardım ağları alanında laiklik ilkesinin aşındırılmasının toplumu gerileten yıkıcı sonuçları irdeleniyor. İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü için, tüm yurttaşlar, özellikle de kadınlar ve emekçiler için laiklik ilkesinin neden vazgeçilmez olduğu detaylı olarak gerekçelendiriliyor. “Özlemimiz ve talebimiz; insan haklarının dokunulmaz olduğu Türkiye’de yaşamak” Cumhuriyet ve Laiklik kitabının laik ve demokratik Cumhuriyet’e sahip çıkma mücadelesine güç katacağına inandığını ifade eden ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel, Önsöz’de şöyle diyor: “Laiklik dine değil, din savunusu görüntüsü altında belirli bir inancın diğerlerine üstünlüğünün dayatılmasına karşıdır.

Laiklik ilkesinin özel alanda her yurttaşın dini inançlarını dilediği gibi yaşamasına hiçbir itirazı yoktur. Laiklik ilkesi ile bağdaşmayan ve karşı durduğumuz, dini inançların kamusal alanda belirleyici hale getirilmesidir. Özlemimiz ve talebimiz, laik cumhuriyetimizin kazanımlarının korunup geliştirildiği, demokrasinin tüm kuralları ve kurumları ile işlerlik kazandığı insan haklarının dokunulmaz olduğu Türkiye’de yaşamaktır.

İletişim ÇYDD Genel Merkez

Evliya Çelebi Mah. Şimal Sok. No:10 Şişhane / Beyoğlu – İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel : +90 212 252 44 33 Fax : +90 212 252 65 95