info@ellidokuz.com
Dolar Alış
:
33.0042
Dolar Satış
:
33.0637
Euro Alış
:
35.9251
Euro Satış
:
35.9898
Aranıyor, lütfen bekleyiniz...

Hayvancılık destekleme başvurularına ek süre

Tekirdağ Valiliği Tarım il müdürlüğünden yapılanyazılı açıklamada; Tarım Bakanlığı, yetiştiricilerin damızlık anaç sığır-manda-koyun ve keçi desteklemesinden yararlanmada 2008 in son günü itibariyle biten başvuru süresini 31 Mart 2009 a kadar uzattı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın, Haziran ayında yayımlanan Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Tebliği, 7 Mart 2009 tarih ve 27162 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak 1 Ocak 2008 den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Haziran ayında yayınlanan tebliğde anaç sığır, manda, koyun ve keçi desteklemelerinden yararlanmak için son başvuru tarihi 31 Aralık 2008 olarak öngörülmüştü. Yeni tebliğle yapılan değişiklikte, bu tarih 31 Mart 2009 olarak yeniden belirlendi.
Konuyla ilgili tebliğ değişikliği ;
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA
ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/33)
MADDE 1 ? 13/6/2008 tarihli ve 26905 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci alt bendinde yer alan anaç sığırlar ve 7 nci maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendinde yer alan anaç koyun ve keçiler için belirlenen desteklemelerden yararlanmaya ilişkin müracaat süresi 31/3/2009 tarihine kadar uzatılmıştır. MADDE 2 ? Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aşağıdaki alt bend eklenmiştir.
"8) Müracaat süresi nedeniyle, anaç sığır desteklemesinde 2009 Mart ayında E-Islah veri tabanı üzerinden hak edişi onaylanmamış işletme ve anaç sığırlar için, Türkvet ve E-Islah kayıt sistemlerindeki 15/4/2009 tarihli verilerden yararlanılarak hazırlanan ve beş gün içerisinde E-Islah?tan yayınlanan desteklemeye esas listeler, on gün süreyle askıya çıkarılır. Askı süresince yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır. Desteklemeye esas son listeler, 7/5/2009 tarihli verilerden yararlanılarak hazırlanır ve yayınlanır. Geçerli müracaatı olan yetiştiriciler için, desteklemeye esas hazırlanan yeni listeler doğrultusunda en geç 2009 Mayıs ayı sonuna kadar il/ilçe müdürlükleri tarafından hak ediş listeleri düzenlenerek onaylanır ve bir nüshası il müdürlüğüne, bir nüshası ilgili banka şubesine gönderilir. "
MADDE 3 ? Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bend eklenmiştir.
"11) Müracaat süresinin uzatılması nedeniyle yapılamayan anaç koyun ve keçi desteklemeleri için, 2009 Mart ayı sonunda İl Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliğinin Kayıt Sistemi kayıtlarından yararlanılarak hazırlanan listeler, Nisan ayının ilk haftasında ongün süreyle askıya çıkarılır. Askı süresince yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır. Listelerin askıda kalma süresince yapılan itirazlar, askı süresi ve bu sürenin bitiminden itibaren on gün içerisinde değerlendirilir. Desteklemeye esas listeler 2009 yılı Mayıs ayının ilk haftası içerisinde il/ilçe müdürlüklerince düzenlenip, onaylanır ve bir nüshası il müdürlüğüne, bir nüshası ilgili banka şubesine gönderilir. " MADDE 4 ? Bu Tebliğ hükümleri, 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 ? Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
Kamuoyuna duyurulur. Denildi..