info@ellidokuz.com
Dolar Alış
:
7.4952
Dolar Satış
:
7.5087
Euro Alış
:
9.0457
Euro Satış
:
9.0620
Aranıyor, lütfen bekleyiniz...

AB - Türkiye 2017 Haftalık Raporu (27 Mart 2017)

AB’nin 60. yıldönümü vesilesiyle AB sürecinin Türkiye için önemi hakkındaki TÜSİAD görüşlerini özetleyen bilgi notu yayımlandı.

Avrupa Birliği’nin temeli olan Avrupa Ekonomik Topluluğu 25 Mart 1957’de altı ülkenin katılımıyla Roma Anlaşması imzalanarak kuruldu. AB’nin 60. Yıldönümü - AB’nin 60. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 27 üye ülke lideri, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve AB Komisyonu temsilcilerinin imzasını taşıyan Roma Bildirisi 25 Mart’ta yayımlandı.

Bildiride AB’nin güçlü bir Birlik olarak bölgesel çatışmalar, terör, artan göç baskısı, korumacılık, sosyal ve ekonomik eşitsizlikler dahil olmak üzere küresel düzeyde ve AB düzeyinde karşılaşılan sorunları ele alarak, hızla değişen dünyanın zorluklarına cevap oluşturacağı, vatandaşlarının güvenliğini güvence altına alacağı ve onlara yeni fırsatlar sunacağı kaydedildi.

Küresel dinamiklere yön verilebilmesi, ortak fayda ve değerlerin gözetilmesi için birlik ve dayanışma içinde olmanın önemi vurgulandı. AB’nin geçmişte olduğu gibi ve kurucu anlaşmalarda öngörüldüğü şekilde gerektiği zaman farklı hız ve yoğunlukta, ancak daima aynı yönde Birlik olarak hareket edeceği ve ilerleyeceği kaydedildi.

Gelecekte Birlik’e katılmak isteyen ülkelere AB’nin kapılarının açık olacağı eklendi. AB liderleri Roma Gündemi’ne bağlı kalarak, belirlenen hedefler doğrultusunda çalışma taahhüdü verdi.

Belirlenen temel hedefler şu şekilde listelendi:

• Güvenlik: Serbest dolaşım, dış sınırlarda güvenlik, etkili bir göç politikası, terörle ve örgütlü suçlarla mücadele

• Refah ve sürdürülebilir büyüme: Güçlü, bağlantılı ve gelişmeyi sürdüren Tek Pazar, teknolojik dönüşüm, istikrarlı ve güçlü bir Euro, devamlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme, yatırımlar, yapısal reformlar ve gelişen Ekonomik ve Parasal Birlik, ekonomik bütünleşme, enerji güvenliği, temiz ve güvenli çevre

• Sosyal boyut: Ekonomik ve sosyal ilerleme, uyum ve bütünleşme, sosyal ortakların politika oluşum süreçlerine katılımı, cinsiyet eşitliği, toplumsal eşitlik, işsizlik, ayrımcılık, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele, gençler için yüksek kalite eğitim ve öğretim, kültürel mirasın korunması ve kültürel çeşitliliğin desteklenmesi

• Küresel güç: Üçüncü ülkelerle gelişen ortaklık ve işbirlikleri, öncelikli olarak AB’nin doğusu ve güneyinde, Orta Doğu, Afrika ve küresel düzeyde istikrar ve refahın desteklenmesi, rekabetçi ve bütünleşmiş bir savunma sanayi, NATO ile işbirliği içinde ve NATO’yu tamamlayıcı olarak daha güçlü bir ortak güvenlik ve savunma politikası, Birleşmiş Milletler ve kural temelli çok uluslu sisteme bağlılık, serbest ve adil ticaretin desteklenmesi, iklim değişikliği politikaları Bildiride Avrupa’nın geleceği için belirlenen hedeflere ulaşmada en iyi aracın AB olduğu yinelendi.

Yenilikçilik ve büyüme potansiyelinin hayata geçirilmesi için farklı düzeylerde hareket alanı sağlayan, gerekli alanlarda iddialı, öncelik olmayan alanlarda sınırlı gündem ve politikalar benimseyen bir AB hedeflendiği dile getirildi.

Kaynak : Murat Ürtekin