info@ellidokuz.com
Dolar Alış
:
7.4952
Dolar Satış
:
7.5087
Euro Alış
:
9.0457
Euro Satış
:
9.0620
Aranıyor, lütfen bekleyiniz...

AB - Türkiye İş Dünyası Gündemi ve Koronavirüs Açıklaması

Türkiye’den TÜSİAD ve TİSK’in üye olduğu Avrupa İş dünyası Konfederasyonu BusinessEurope “Refah, İnsanlar, Gezegen” başlıklı konferansı 5 Mart tarihinde Brüksel’de düzenledi.

Avrupa işletmelerinin sadece kar ve refah değil, vatandaşlar ve üzerinde yaşadığımız gezegen, çevre, iklim konularında da duyarlı olduğunu vurgulamak amacıyla gerçekleştirilen konferansa AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Komisyon Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve Maroš Šefčovič, Komisyon Üyeleri Paolo Gentiloni, Nicolas Schmit ve Kadri Simson katılarak, Avrupa iş dünyası üyeleriyle ekonomi, çevre ve sosyal politikalar konularında görüş alışverişinde bulundu.

Konferansta şu konularda oturumlar düzenlendi:

• Değişen dünyada değişen bir Avrupa

• Hızla gelişen değer zincirlerinde endüstriyel öncülük ve inovasyon kazanımları

• Avrupa Yeşil Anlaşması ve Avrupa sanayisi • Değişen işgücü piyasalarında yeni becerilerin oluşturulması ve sosyal politika gerekliliklerinin karşılanması Yukarıda sıralanan oturumlarda gerçekleşen tartışmalarda öne çıkan bazı görüşler:

• Sosyal politikalar çerçevesinde Avrupa’da toplumsal adalet daha fazla güçlendirilmeli, düşük büyüme oranları ve yüksek işsizlik oranlarının yaşanmaması için rekabet gücünü artıracak adımlar atılmalıdır.

• Yeni AB Komisyonu'nun önümüzdeki birkaç yıl gündeminde olacak siyasi öncelikler, sosyal ve çevresel konular tarafından belirlenecektir.

• Çok taraflı ticaret sistemini desteklemek ve güncellemek için uluslararası işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede AB, ABD ve Japonya arasında sürdürülen üçlü işbirliğ müzakerelerine “benzer yaklaşımdaki ülkeler” (like minded countries) olarak değerlendirilebilecek Kanada, Avustralya veya Yeni Zelanda’nın da katılımı söz konusu olabilir.

• ABD ve Çin ile rekabet edebilmek için Avrupa tek pazarının güçlendirilmesi elzemdir.

• Yeşil dönüşüm, enerji sistemlerimizin karbonsuz hale dönüştürülmesi, döngü ekonomisi hedefiyle sanayinin harekete geçirilmesi, enerji verimliliğini sağlamak için binaların yenilenmesi, sürdürülebilir ve akıllı ulaşıma geçiş gibi önceliklerin tümü kamu ve özel sektör finansmanını gerektirmektedir. Bu yatırım ihtiyaçlarının öncelik sırasına konulması için adımlar atılmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için - TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masa Başkanı Can Yücaoğlu Avrupa İşdünyası Konfederasyonu Business Europe’un düzenlediği BusinessEurope Day etkinliği vesilesiyle 4-5 Mart tarihlerinde Brüksel’de bulundu. TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Can Yücaoğlu ve TÜSİAD-TİSK AB Temsilcisi Dilek Aydın üst düzey AB yetkilileri, BusinessEurope Başkanı Pierre Gattaz ve BusinessEurope üye federasyonları Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı akşam yemeği toplantısı ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’ın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği Business Europe Day etkinliğinde TÜSİAD’ı temsil etmenin yanı sıra Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri ve AB Komisyonu yetkilileri ile toplantılar gerçekleştirdi.

Can Yücaoğlu temaslar kapsamında TBMM-AP Karma Parlamento Komisyonu Eş-Başkanı Sergey Lagodinsky ve AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile de bir araya geldi. Görüşmelerde Suriye, göç yönetimi, küresel ekonomi, iklim ve dijital dönüşüm konuları ele alınarak, bu bağlamda diyaloğun artırılması ve Türkiye'nin AB sürecinin etkinleşmesinin daha da önem kazandığı vurgulandı. Gümrük Birliği’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri odaklı yenilenmesi sürecinin merkezi önemine dikkat çekildi. COVID-19 - 26 Mart’ta düzenlenen AB Konseyi Liderler Zirvesi’nde COVID-19 salgını ile ilgili gelişmeler değerlendirildi, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile AB üyelik müzakerelerine başlanması yönündeki karar onaylandı, Yunanistan ile Türkiye arasındaki sınırdaki durum ile ilgili endişeler dile getirilerek, bu konuda Yunanistan ile tam dayanışma içinde olunduğu ifade edildi. AB dış sınırlarının zorunlu olmayan seyahatlere kapatılması uygulamasının önümüzdeki günler içerisinde yeniden değerlendirileceği ifade edilen zirve sonuç belgesinde AB genelinde yeterli tıbbi ekipman mevcudiyetinin sağlanması konusunda AB Komisyonu’nun üstlendiği görevin acil olduğu vurgulandı.

Ayrıntılı bilgi için - BusinessEurope Başkanı Pierre Gattaz

AB liderlerinin 17 Mart tarihli video konferans toplantısı sonrasında yapılan açıklamalara ilişkin olarak şunları kaydetti:

• AB üye ülkelerinin, özellikle işletmelerin nakit akışını sürdürmek için önemli adımlar attığı ve bunun AB düzeyinde bir dizi temel eylemle destekleneceği açık bir şekilde görülmektedir. AB fonlarının özel önlemler çerçevesinde kullanıma açılması, finansal istikrarın korunması için Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, AB Komisyonu ve AB üye ülkeleri arasında eşgüdüm içerisinde eylemlerin yürütülmesi olumlu gelişmeler olarak nitelendirilmektedir.

• BusinessEurope ve üye federasyonlar gerekli her türlü önlemi almak için hükümetler ve AB kurumlarıyla yakın bir şekilde çalışmaya devam edecektir.

• Avrupa'daki işletmeler, acil olarak ihtiyaç duyulan tıbbi ve koruyucu ekipmanı sağlamak için üretim hatlarını değiştirmek, bilgi ve uzmanlık paylaşımı gibi dayanışma eylemleri sergilemektedir.

• Avrupa düzeyindeki tedarik zincirlerinin ve Avrupa tek pazarının korunması büyük önem taşımaktadır.

• Avrupa'da arz sıkıntısı ortaya çıkmasını önlemek ve ekonominin güçlü devamlılığını sağlamak için dünyanın geri kalanıyla ticaret ve yatırım akışının sürdürülmesi önem taşımaktadır. AB ülkelerinin liderleri video konferans aracılığıyla 17 Mart’ta düzenlenen toplantılarında COVID-19 salgını ile ilgili son gelişmelerin değerlendirerek, aşı ve ilaç geliştirilmesi de dahil olmak üzere AB düzeyindeki çalışmaların eşgüdümünü ele almış, tıbbi materyal ve ekipman paylaşımı ile salgının ekonomiye olan olumsuz etkilerin azaltılması amaçlı girişimlere karar vermişti.

Kaynak : Murat Ürtekin