info@ellidokuz.com
Dolar Alış
:
32.7810
Dolar Satış
:
32.8400
Euro Alış
:
35.0464
Euro Satış
:
35.1096
Aranıyor, lütfen bekleyiniz...
Beşeri ve Kültür Coğrafyası Işığında Bulgaristan
Yazar
Emin Atasoy
Yayınevi
Mkm (Marmara Kitap Merkezi Yayınları)
Yayın Yılı
2010
Bu kitabın yazılıp yayımlanması üç temel amaca dayan¬maktadır: Birincisi, bilimsel dergilerde yayımlanan, ama geniş halk kitlelerine ulaşamayan makaleleri Türk okuyucu kitlesiyle buluşturmak; İkincisi, etnocoğrafya, etnodemografya ve etnopolitika gibi ülkemizde çok da sık irdelenmeyen konu alanlarını bir araya getirmek ve bundan sonra yapılacak buna benzer çalışmalar için bir başlangıç örneği ortaya koymak ve üçüncüsü, ülkemizde, bugüne değin, özel olarak Bulgaristan’la ilgili bilimsel çalışmaların pek de fazla olmadığı gerçeğinden hareketle, elinizdeki kitapla bu boşluğun doldurulması yö¬nünde, küçük de olsa, bir katkıda bulunma isteğidir. Ülke irdeleme niteliğindeki bu çalışmada farklı tarihlerde yazılıp çeşitli dergilerde yayımlanmış yedi makale yer almak¬tadır. Bu makalelerden ilk beşi bana, son ikisi ise babam Ahmet Emin Atasoy’a aittir. Babam aynı zamanda çalışmanın editörlü¬ğünü de üstlenerek, tüm kitabı baştan sonuna kadar dikkatle okuma zahmetine katlandığı gibi, getirdiği önerilerle kitabı içerik yönünden zenginleştirme inceliğinde de bulunmuştur. Kitaptaki yazıların büyük bir bölümü TÜBİTAK bursu ile Sofya Kliment Ohridski Üniversitesinde postdoktora yaptığım 2006 yılında yazılmaya başlandı. Bulgaristan’daki sekiz aylık aka¬demik görevimi yerine getirirken 200’den fazla çok önemli kitap, dergi ve makaleyi Türkiye’ye getirmeyi başardım. Söz konusu bu çok değerli kaynaklar olmasaydı, siz sevgili okurlarıma sunmaktan mut¬luluk duyduğum bu kitabı yazmak mümkün olmayacaktı. Çalışmanın merkez konusu komşumuz Bulgaristan’dır. Kitapta bir yandan bu ülkenin beşeri, coğrafi, tarihsel, kültürel, etnik ve demografik özellikleri, diğer yandan da Bulgaristan’da yaşayan Türk kökenli şairlerin o ülkenin edebiyatına yaptıkları katkılar, Türkçe sözcüklerin Bulgar dilindeki yeri ve önemi gibi bazı kültür konuları da ele alınıp irdelenmiştir. Böylece komşumuz Bulgaristan’a etnocoğrafya, etnopolitika, etnodemografya ve etnokültür pencerelerinden bakılarak, çok boyutlu bir ülke profili resmedilmeye çalışılmıştır. Türkiye’de çok sayıda Bulgaristan kökenli göçmen Türk, Roman ve Pomak vatandaş yaşamaktadır. Tüm bu topluluklar Türkiye’mizin etnik ve kültürel zenginliğini yansıtmaktadır. Bu kitap yakınımızdaki göçmen kitleleri tanımak isteyen, komşu Bulgaristan’ın beşeri özelliklerini ve sorunlarını öğrenmek iste¬yen, Bulgaristan’daki azınlıkları mercek altına alıp incelemek isteyen herkese bir rehber kaynak olma beklentisiyle yazılmış¬tır. Doğal olarak kitaptaki yazılar, Bulgaristan’la ilgili tüm konuları kapsama ve tüm sorunları aydınlatma iddiasından uzaktır. Böyle bir şeyi gerçekleştirmek değil, düşünmek bile gerçekdışı ve olanaksızdır zaten. Ne var ki, bundan sonraki olası baskılarda farklı konulardaki makaleler ve yeni ekleme¬lerle kitap daha da zenginleştirilip daha geniş bir okuyucu kitlesinin ilgi alanına girebilir. Daha geniş, daha doyurucu, daha detaylı ve daha kaliteli çalışmalar için sınır olmadığı bilinci ile bakıldığında ben bu çalışmayı sadece iyi niyetli bir girişimin başlangıcı olarak değerlendiriyorum. Çalışmayı baştan sonuna kadar dikkatle okuma gayreti gösteren çok değerli meslektaşım Mehmet Aşkin’a sonsuz teşekkür ederim.