info@ellidokuz.com
Dolar Alış
:
32.9069
Dolar Satış
:
32.9662
Euro Alış
:
35.8082
Euro Satış
:
35.8727
Aranıyor, lütfen bekleyiniz...
Hz. İsa ve Mesih İnancı
Yazar
Prof. Dr. İbrahim Sarmış
Yayınevi
Düşün Yayıncılık
Yayın Yılı
2010
İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: HZ. İSA/MESİHİN DÖNÜŞÜ İNANCI Mehdi Deccal Dönüş/Ricat İnancı Batılı Bazı Araştırmacılara Göre Mesihçiliğin Tarihi ve Kaynağı 2. BÖLÜM: DİNLERDE MESİH İNANCI VE KAYNAĞI a- Zerdüştlükte Mesih İnancı b- Yahudilikte Mesih İnancı 1- Yahudilikte Mesih’in Kimliği 2- Apokaliptik Edebiyat 3- Mesih, Yahudilerin umudu 4- Yahudilikte Mesih’in Gelişini Hazırlayan Şartlar ve Zamanında Gerçekleşecek Olaylar c- Hıristiyanlıkta Mesih İnancı 2- İncillerde Mesih inancı 2- Hıristiyanlara Göre Mesih’in Geliş Amacı 3- Kefaret Olarak Çarmıha Gerilmesi İnancı 4- Çarmıha Germe İnancının Kaynağı Ve Tarihi 5- İsa’nın Çarmıha Gerilmesi Konusunda İncillerin Çelişkileri 6. Hz. İsa İçin Anlatılanlar, Aklın ve Vicdanın Kabul Edeceği Şeyler midir? 7. Hem Günahlara Gönüllü Kefaret Olma, Hem Sözde Öldürenleri Sorumlu Tutma Çelişkisi 8. İncil’in Kaybolması ve Başka İncillerin Yazılması 8.1. Mevcut Dört İncil’in Yazılması 8.2. İnciller Yazarlarına İlham mı edilmiştir? 8.3. Yeni Ahit’in Aktarımı 8.3.1. İskenderiye Metni 8.3.2. Batı Metni 8.3.3. Sezar Metni 8.3.4. Bizans Metni 8.4. Tedvin Tarihleri 8.5. Teslis/Üçlü Tanrı İnancı 8.6. İsa’nın Tanrılığı 8.7. Göğe Yükseliş 8.8. Sonuç d- İslam’da Mesih İsa İnancı 3. BÖLÜM: KUR’AN’DA HZ. İSA a-Kur’an’da Hz. İsa’nın Yaratılışı b-Hz. İsa’nın Peygamberlik Süreci c-Hz. İsa’nın Ölümü d-Hıristiyanlıktaki Diriliş Öyküsü Ne Kadar İnandırıcı Olabilir? e-Teslis/Üçleme İnancının kaynağı ve Hıristiyanlığa Geçmesi f- Ayetlerde Geçen‚ "Kelime", "Ondan Bir Ruh", "Ruhumuz" Sözlerinin Anlamı g-"Rab, Baba, Oğul" Sözcüklerinin Saptırılması h-Mesihçilik Tezine/Hz. İsa’nın Sözde Dönüşüne Delil Gösterilen Ayetlerin Değerlendirilmesi 1-Allah’ın Onu Kurtarması, Öldürmesi ve Yükseltmesi 2-Teveffa ve Rafaa Kelimeleri 3-Hz. İsa’nın İzleyicilerinin Üstünlüğü Nedir? 4-Kitap Ehli’nden Herkesin Ölmeden Önce Ona İnanması 5-Kıyamet İçin Bilgi Olması 6-Hz. İsa’nın ve Tevrat’ın Hz. Muhammed’in Geleceğini Bildirmesi 4. BÖLÜM: RİVAYETLERDE/HADİSLERDE HZ. İSA a-Dönüşü Anlatan Rivayetlerde/Hadislerde Hz. İsa b-İsa/Mesih’in Geleceğini Belirten Rivayetlerin Değerlendirilmesi 5. BÖLÜM: “İSA’NIN DÖNÜŞÜ” İNANCINI ÇAĞDAŞ ÂLİMLERİN DEĞERLENDİRMESİ Hz. İsa/Mesih’in Gelişi İddiası Hoşgörü, Dinlerarası Diyalog ve Dinsel Çoğulculuk