info@ellidokuz.com
Dolar Alış
:
32.8106
Dolar Satış
:
32.8698
Euro Alış
:
35.5656
Euro Satış
:
35.6297
Aranıyor, lütfen bekleyiniz...
Denemeler - Kırık Pusula
Yazar
Lokman Öğülmüş
Yayınevi
Vova Yayınları
Yayın Yılı
2024
Sayfa
233
Lok­man Öğül­müş 1957 yı­lın­da Da­ren­de’de doğdu ço­cuk­luk yıl­la­rı­nı Cey­han’da ilk genç­lik yıl­la­rı­nı Adana’da ge­çir­di.12 Eylül 1980 dar­be­sin­den hemen sonra Al­man­ya’ya gitti. Po­li­tik ça­lış­ma­la­rı ve dü­zen­le­nen ilk açlık grev­le­rin­den do­la­yı Alman mah­ke­me­si üç yar­gı­la­ma­dan sonra onbeş ay ma­pus­luk ka­ra­rı verdi. Beş ar­ka­da­şıy­la il­le­gal yol­lar­dan Fran­sa`ya geçti. Dokuz yıl ara­dan sonra git­ti­ği Al­man­ya dö­nü­şün­de po­lis­ler ta­ra­fın­dan tu­tuk­lan­dı. Sekiz buçuk ay ma­pus­ta kal­dık­tan sonra tek­rar Fran­sa’ya sü­rül­dü.Onbeş yıl ül­ke­ye ge­le­me­di. 1980 dar­be­si ön­ce­si de­fa­lar­ca tu­tuk­la­nıp dar­be­den kısa bir süre önce dokuz ay ka­pa­lı tu­tul­du­ğu Adana Sı­kı­yö­ne­tim ma­pu­sun­dan sa­lı­ve­ril­di. Yurt dı­şı­na çıktı. Yak­la­şık sekiz ma­pus­ha­ne gezen Öğül­müş halen Paris’te sür­gün­de ya­şa­mak­ta­dır. 

(Tanıtım Bülteninden)