info@ellidokuz.com
Dolar Alış
:
32.4551
Dolar Satış
:
32.5136
Euro Alış
:
34.6559
Euro Satış
:
34.7183
Aranıyor, lütfen bekleyiniz...
Asgari Ücret Tespitinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Yazar
Prof. Dr. H. Fehim Üçışık
Yayınevi
Ötüken Neşriyat
Yayın Yılı
2011
Bu kitapta, - Asgari ücret tespitinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine aykırı olarak işçinin ailesinin göz önünde tutulmadığı, - Asgari ücretin net hesaplanıp brütmüş gibi uygulandığı, - 2000 yılından sonraki Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararlarında hesaplama yönteminin belirtilmediği, - Büyükşehirlerdeki asgari ücretin kalkınmada öncelikli yörelerde de uygulanmasının teşvik tedbirlerini olumsuz etkilediği, - Çalışanların asgari ücretinin emeklilerin en düşük aylığından daha az olduğu, - 2002 yılında ve sonraki yıllarda emek gelirlerinin enflasyon oranının üzerinden arttırılmasının 5 milyonu bulmayan sigortalı işçi sayısını 7 milyonun üzerine çıkardığı, - Ana ve babasının asgari ücretinde payı olmayan çocukların geçiminin nasıl sağlandığı veya sağlanacağının sosyal devlet ilkesi çerçevesinde açıklığa kavuşturulması gerektiği gibi tespitler ve - Asgari Ücret Tespit Komisyonuna tüm konfederasyonların nisbi temsil esası çerçevesinde katılması, - Asgari ücret üzerindeki istihdam yüklerinin azaltılması, - Asgari ücretin yöresel olarak ve mahalli yetkililerin de katılımıyla belirlenmesi, - Asgari ücretle en düşük memur maaşları arasında belirli bir denge olması, - Asgari ücretin gereği gibi belirlenmesiyle sırf bu gelire katkı için çalışmak zorunda kalan yüzbinlerce eş ve çocuk yerine işsiz aile reislerinin istihdamı gibi somut çözüm önerileri bulacaksınız.