info@ellidokuz.com
Dolar Alış
:
31.0737
Dolar Satış
:
31.1297
Euro Alış
:
33.7284
Euro Satış
:
33.7892
Aranıyor, lütfen bekleyiniz...
Vergi Hukuku Örneğinde Hukuka Uygun ve Etkin Kamu Denetimi Sempozyum Kitabı
Yazar
Bahri Öztürk/ Funda Başaran Yavaşlar
Yayınevi
Seçkin Yayıncılık
Yayın Yılı
2010
Bu kitapta, çok geniş bir kavram olan "kamu denetimi"nin bireylerle ilgili kısmı incelenmekte; bu bağlamda, kamu düzeninin korunması amacıyla, kamu kesimindeki dış denetim kuruluşlarının (özellikle bakanlıkların dış denetim organlarının), bireylerin yasal ödevlerini hukuka uygun şekilde yerine getirip getirmediklerine ilişkin denetimleri esas alınmaktadır. Örnek alan, vergi denetimidir. Kamu denetiminin devlet egemenliğinin kapsamına bağlı sınırları, AB Hukukunda rekabete ilişkin kamu denetiminin içeriği ve sınırları, kamu denetiminin temel hak ve özgürlüklerden kaynaklanan sınırları, hukuka uygun şekilde gerçekleştirilmeyen kamu denetiminin idare Hukuku ve Ceza Hukukundaki sonuçları, bireylerin bu durumda başvurabilecekleri hukuki yollar ve nihayet özel olarak vergi denetimi karşılaştırmalı bir bakış açısıyla ve tüm yönleriyle incelenmekte, "vergi denetiminde etkinlik sorunu ve bu sorunu aşma yollan" üzerinde durulmaktadır. - Prof. Dr. Christian WALDHOFF: Kamu Denetiminin Anayasal ve Devletler Umumi Hukuku’ndan Kaynaklanan Sınırları ve Bu Durumun Uluslararası Sözleşmelerle Aşılması: Alman Vergi Makamlarının ve Sayıştay’ın Sınır Ötesi Kontrol Yetkisi - Prof. Dr. Durmuş TEZCAN: Kamu Denetiminin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden Kaynaklanan Sınırları - Doç. Dr. Hanife ÖZTÜRK: Avrupa Birliği Hukukunda Rekabete İlişkin Kamu Denetiminin Kapsamı ve Sınırları - İkinci Bölüm: ULUSAL HUKUKLARDAKİ ANAYASAL SINIRLAR - Prof. Dr. Ülkü AZRAK: Türk Hukuku’nda Temel Hak ve Özgürlüklerden Kaynaklanan Sınırlar - Prof. Dr. Philip KUNIG: Kamusal Denetimin Hukuki Güvenlik İlkesinden Kaynaklanan Sınırları: Almanya - Prof. Dr. Spyridon FLOGAITIS: “Yeni Veri” Kavramı Çerçevesinde Vergi Hukukunda Güvenin Korunması İlkesi - Doç. Dr. Oğuz SANCAKDAR: Türk Hukuku’nda Gerekli Denetimin Yapılmamasına Bağlı Hukuki Sonuçlar - Prof. Dr. Daniel GARABEDIAN: Belçika ve Fransız Gelir Vergisi Kanunlarına Göre Vergi Denetim Sürecindeki Yasaya Aykırılık Durumlarında Vergi Mükellefinin Korunması - Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK: Vergi Ceza Muhakemesinde Delil Yasakları - Prof. Dr. Markus HEINTZEN: Alman Vergi Hukuku’ndaki Tahkikat Metotları - Prof. Dr. Pedro Herrera MOLINA - Prof. Dr. Víctor M. Sánchez BLÁZQUEZ: İspanyol Hukuku’nda Vergi Mükellefini Denetleme Araçları - Dr. İdris Hakan FURTUN: Türk Hukuku’nda Vergi Mükellefini Denetleme Araçları - Dr. Susanne AHRENS: Hollanda Maliye İdaresinin Kontrol Stratejileri - Dr. Peter UNGER: Avusturya’da Vergi Yükümlülerinin ve Üçüncü Kişilerin Bilgi Verme Yükümlülüğü - Prof. Dr. Roman SEER: Almanya’da Vergi Yükümlülerinin Verilerinin Korunması - Doç. Dr. Funda Başaran YAVAŞLAR: Türk Hukuku’nda Vergi İncelemesi