info@ellidokuz.com
Dolar Alış
:
32.4579
Dolar Satış
:
32.5164
Euro Alış
:
34.7319
Euro Satış
:
34.7944
Aranıyor, lütfen bekleyiniz...
Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü / Mustafa Lütfi Tombaloğlu
Yazar
Mustafa Lütfi Tombaloğlu
Yayınevi
Seçkin Yayıncılık
Yayın Yılı
2011
Amme alacaklarının tahsiline yönelik olarak amme borçlularına ait mal varlıklarının satış hazırlıkları işleminden tahsiline kadar olan safhada 6183 sayılı yasa hükümlerinin yetersiz kaldığı durumlarda özellikle gayrimenkul satışlarında 6183 sayılı yasanın 99uncu maddesi doğrultusunda icra ve iflas kanunu hükümlerinin uygulanması, yine 6183 sayılı yasa kapsamında, mahalli idarelerden belediyelerin mal varlıklarının 5393 sayılı Kanunun 15/son maddesi gereğince, il özel idarelerinin malvarlıklarının 5302 sayılı yasanın 75inci maddesi kapsamında haczedilebilirliğinin yine İİKnın 82/1 maddesi kapsamında incelenmesi için bu araştırma düşünülmüştür. Diğer taraftan 6183 sayılı yasanın uygulama alanı içinde, icra iflas kanununa 4949 sayılı yasa değişikliği ile getirilen icra iflas kanunun 179/a, 179/b maddesinde düzenlenen iflasın ertelenmesi hükümlerinin, 132nci maddesi kapsamında banka alacaklarının 6183 sayılı kanun hükümlerine göre takip ve tahsilinin incelenmesi amaçlanmıştır. Konu Başlıkları - Amme Alacaklarının Tahsilinde Görevli Mahkemeler - Tahsil Dairesi Bulunmayan İl Özel İdaresi Alacaklarının Tahsili - 6183 Sayılı Kanunda, 5766 Sayılı Yasa İle Yapılan Son Değişiklikler - Belediye ve İl Özel İdarelerinin Malvarlıklarının Haczi - Amme Alacaklarının Tahsiline Yönelik Menkul ve Gayrimenkullerin Satışı - Şirketlerden Alınmayan Amme Alacakları İçin Ortaklara Başvurulması - Amme Alacaklarının Tahsilinde Tebligat - Üçüncü Şahıs Elinde Haczedilen Mallara Karşı İstihkak İddiası - İflasın Ertelenmesinin Kamu Alacaklarına Etkisi - Banka ve Fon Alacaklarının 6183 Sayılı Yasa Gereği Tahsili - Amme Alacaklarında Konkordatonun Zaruri Olmayışı - Tahsil Zamanaşımı ve Kesilmesi