info@ellidokuz.com
Dolar Alış
:
27.1039
Dolar Satış
:
27.1528
Euro Alış
:
28.8483
Euro Satış
:
28.9003
Aranıyor, lütfen bekleyiniz...
Spor Sosyolojisi Tarihsel ve Güncel Boyutlarıyla Spor ve Toplum
Yazar
Ayhan Dever
Yayınevi
Başlık Yayın Grubu
Yayın Yılı
2010
Günümüz modern insanının, spora olan bağımlılığı, sosyolojik açıdan spor konusunda birtakım açıklamaları gerekli kılmıştır. Bu birliktelik, toplumsal hayatın hemen hemen bütün yönlerinin, spor doğrultusunda incelenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Spor sosyolojisi alanında hazırlanan bu çalışma, sporun toplumbilimsel yönlerini ortaya koymaktadır. Zira spor, günümüze kadar gelen süre içerisinde, bütün toplumların kültürlerine sinmiş ve toplumların en önemli belirleyicilerinden biri haline gelmiştir. Yapılan sosyolojik araştırmalar göstermiştir ki; toplum ve spor birbirinden ayrılamayan, birbirini tamamlayan önemli parçalardır. Sporun, toplumbilimsel açıdan incelenmesi gerekliliği, sosyolojiye yeni bir alt dal kazandırmıştır. Spor Sosyolojisi olarak adlandırılan bu alan, özellikle günümüzde daha da önem kazanmaya başlamış ve toplumların incelenmesinde daha etkili bir hale gelmiştir. Denilebilir ki spor, toplum olan her yerdedir ve toplumsaldan silinip atılmasına imkân yoktur. Bu çalışmayı okurken, sizlerin de spora olan bakış açınızın değişeceğine ve sporun sadece futbol olmadığını fark edeceğinize inanmaktayız. Elinizde bulunan kitap Ayhan Dever’in çalışmalarını gelişti­rerek kitaplaştırdığı bir eserdir. Konuyla ilgili olarak 1978, 1992 ve 1998 yıllarında bir şeyler ortaya koymaya çalışan bir ya­zar olarak; özellikle sporla ilgili yayınların çıkmasından ve art­masından büyük mutluluk duyuyorum. Yeni birçok üniversite, fakülte ve yüksek okul kurulmuş ol­masına rağmen; yayın sayısının istenen düzeye gelmediği bir gerçektir. Hele sporla ilgili yayınlar çok geride kalmıştır. Bunun üzüntüsünü duyan birisi olarak basılmış yeni bir kitabı görünce; mutluluğum daha da artmakta ve moral bulmaktayım. İşte, Ayhan Dever’in bu eseri şahsen beni ümitlendirmekte­dir. Gerek sporla, gerek diğer alanlarla ilgilenenlerin mutlaka iyi bir kaynak araştırması yaparak konuların teorik ve pratik yanları­nı harmanlayarak eser vermeleri gerekmektedir. Bir boşluğu dol­durma gayreti içinde olan bu eserden dolayı yazarını tebrik edi­yor, yeni yayınlarını bekliyorum. (Prof.Dr. Mustafa E. Erkal)