info@ellidokuz.com
Dolar Alış
:
20.0453
Dolar Satış
:
20.0814
Euro Alış
:
21.4932
Euro Satış
:
21.5319
Aranıyor, lütfen bekleyiniz...
Osmanlıda Sosyalizm, Türkçülük Ve İttihatçılık
Yazar
İ. Arda Odabaşı
Yayınevi
Kaynak Yayınları
Yayın Yılı
2011
İletişim bilimleri doktoru Arda Odabaşı Osmanlı’da Sosyalizm, Türkçülük ve İttihatçılık - Rasim Haşmet Bey- adlı kitabında, Meşrutiyet dönemi (1908–1918) Osmanlısı’ndaki başlıca siyasi akımlardan olan Türkçülük-Milliyetçilik ve Sosyalizm akımları eksenindeki hareketleri, dönemin tipik Osmanlı sosyalisti Rasim Haşmet Bey’in düşünsel ve siyasi yaşamı temelinde incelemektedir. · Meşrutiyet Selaniki’ndeki Sosyalizm, Türkçülük ve İttihatçılık · Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu · Yeni Hayat/Yeni Lisan Hareketi ve İttihat ve Terakki Cemiyeti · Rasim Haşmet Bey’in yaşamı ve eserleri ·Rasim Haşmet Bey döneminin başlıca düşünsel ve siyasi akımları olarak Osmanlıcılık, Türkçülük, Sosyalizm ve Selanik’teki Sabetaycılık Türkiye’deki çağdaş düşünce ve siyaset akımlarının hemen hepsinin, İkinci Meşrutiyet dönemine uzanan bir kökü vardır. Türkçülük/Milliyetçilik, Sosyalizm, Jöntürk halkçı devrimciliği, İttihat ve Terakki milliyetçi devletçiliği, Liberalizm ve Âdemi Merkeziyetçilik, kadın hareketi ve dönemin diğer önemli siyasi akımları olan Osmanlıcılık ve İslamcılık, Selanik merkezli Osmanlı düşünce ve siyaset yaşamının başlıca siyasi akımlarındandır. Üstelik bunların hepsi de, farklı düzeylerde de olsa, örgütlenerek toplumsal ve siyasi yaşama müdahale etme, onları etkileme çabası içinde olmuşlardır. Dar aydın çevrelerine sıkışmış düşünsel akımlar düzeyinde kalmamışlardır. Yüzyıl sonra bugünün, arada büyük, köklü Cumhuriyet Devrimi değişikliklerinin de yaşandığı Türkiye’sinin başlıca siyasi akımları da, Yeni Osmanlıcılık, Neoliberalizm, Ilımlı İslam olarak yeniden üretilenler de dâhil, yine bu akımlar ve siyasi hareketlerdir. Dr. İ. Arda Odabaşı’nın kitabı, başta siyaset bilimciler, siyasi tarihçiler, sosyalistler, Türk milliyetçileri olmak üzere, geniş bir okur kitlesinin ilgisini çekecek, kolay ve rahat okunan bir tarih araştırmasıdır. Kitaptaki konularla ilgilenen akademisyenler, bütün eğilimlerden siyasetçiler, gazeteciler ve basın tarihçileri, Türkiye Sosyalizmi üzerine araştırma yapanlar, tarih meraklıları, bu kitabın seslendiği kesimlerdir.